22 Lut 2010
Dział: Władze

Podatki 2010

Podatek rolny oraz podatki od nieruchomości i od środków transportowych Podatek rolny Rada Miejska posiada uprawnienie do obniżenia ceny skupu żyta określonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Budżet 2010

W gminnym budżecie, podobnie jak w budżecie firmy albo choćby domowym mamy zaplanowane dochody i wydatki. W tegorocznej kasie gminy dochody przewidziano na kwotę 28 mln 762 tys. 990 zł, zaś wydatki mają wynieść 38 mln 463 tys. 897zł. Deficyt budżetowy wynosi niemal 9 mln 700 tys. 907 zł. Ta różnica między wydatkami a dochodami…
22 Lut 2010
Dział: Władze

Od sesji do sesji

Podczas grudniowej bardzo uroczystej XXXIV sesji (29 XII 2009) Rada Miasta zajmowała się zmianami w starym budżecie, uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. Został uchwalony również roczny program współpracy gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. Radni zatwierdzili też roczne plany…
19 Lis 2009
Dział: Władze

Orlik 2012

Zakończenie prac budowlanych planowane jest z końcem listopada br. i jeśli dopisze aura już niebawem będzie można osobiście sprawdzić efekt tej ekspresowej budowy przy ul. Paderewskiego. Przy stadionie "Cisów Nałęczów" rośnie nowa atrakcja boisko współfinansowane z rządowego programu "Orlik 2012".
19 Lis 2009
Dział: Władze

Kolejowa brama Nałęczowa

Po dwóch latach trzyetapowego remontu za łączną kwotę ok. 1,5 mln zł możemy się poszczycić dworcem stacji kolejowej Nałęczów na miarę XXI wieku. 18 listopada został on poświęcony i uroczyście otwarty przez: Pawła Chmielewskiego dyrektora PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie, starostę puławskiego Sławomira Kamińskiego oraz burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka.
19 Lip 2009
Dział: Władze

Unia: nie, autonomia: tak

Wniosek o wyłączenie Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie z ZS. im. Z. Chmielewskego wielokrotnie trafiał do UM i na posiedzenie komisji oświaty. Grono pedagogiczne, rodzice, a nawet uczniowie marzyli o niezależnej placówce. Tym razem była to inicjatywa grupy radnych z Robertem Matysiakiem na czele. Atmosfera w ZS była coraz bardziej napięta. Na lipcowej nadzwyczajnej sesji 24…
19 Lip 2009
Dział: Władze

Licencja na alkohol

Ta sprawa, wzbudziła dużo emocji i ożywione dyskusje wśród radnych podczas XXX sesji (26 sierpnia). Kwestia zwiększenia limitu wydawanych koncesji pojawiła się jeszcze na komisji uzdrowiskowej, jednak komisja zdrowia nie zajmowała się tym tematem, ku zdziwieniu Anny Maciążek, przewodniczącej tej komisji. Ale przewodnicząca rady Miasta Marta Głos przekonywała, że to nie problem dotyczący zdrowia. 
19 Kwi 2009
Dział: Władze

Nałęczów - miasto bez reklam

O autorskiej akcji burmistrza Andrzeja Ćwieka "Nałęczów miasto bez reklam" głośno jest w całej Polsce. Reklamy zewnętrzne znikają z terenów gminnych, na razie na tereny prywatne.
19 Kwi 2009
Dział: Władze

Uzdrowisko w oparach siarkowodoru

Charakterystyczny zapach siarkowodoru w centrum Nałęczowa, w "Dulębowie", na Chruszczowie psuje doznania nie tylko turystów, ale i na co dzień mieszkańców kurortu. Problemem jest niehermetyczny punkt zlewny ścieków przy ul. H i K. Dulębów. Zrzucany do kanalizacji "wodospad" ścieków wlewa się do kanalizacji i płynie rurami prosto do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na drugim końcu miasta.…
19 Kwi 2009
Dział: Władze

Fundusze unijne dla zrównoważonego rozwoju

Podnoszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji - to tylko niektóre cechy zrównoważonego rozwoju. Organizacje pozarządowe, lokalne samorządy oraz lokalne grupy działania z całego kraju, zainteresowane realizacją projektu w tym zakresie, mogą skorzystać z usług Punktu Doradczego.