19 Kwi 2009
Dział: Władze

Uzdrowisko w oparach siarkowodoru

Charakterystyczny zapach siarkowodoru w centrum Nałęczowa, w "Dulębowie", na Chruszczowie psuje doznania nie tylko turystów, ale i na co dzień mieszkańców kurortu. Problemem jest niehermetyczny punkt zlewny ścieków przy ul. H i K. Dulębów. Zrzucany do kanalizacji "wodospad" ścieków wlewa się do kanalizacji i płynie rurami prosto do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na drugim końcu miasta.…
19 Kwi 2009
Dział: Władze

Fundusze unijne dla zrównoważonego rozwoju

Podnoszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji - to tylko niektóre cechy zrównoważonego rozwoju. Organizacje pozarządowe, lokalne samorządy oraz lokalne grupy działania z całego kraju, zainteresowane realizacją projektu w tym zakresie, mogą skorzystać z usług Punktu Doradczego. 
19 Kwi 2009
Dział: Władze

XXV sesja Rady Miasta

R JAK REASUMPCJA  Na ostatniej sesji (27 marca) radni po długich wyjaśnieniach i dyskusjach przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Grzegorza Wójcika oraz ul. Polnej. 
19 Lut 2009
Dział: Władze

Chcesz obwodnicę, głosuj

Jeszcze tylko do 12 marca trwają konsultacje społeczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie wskazania przez mieszkańców Lubelszczyzny kluczowych dla nich inwestycji. Na liście rezerwowej znalazł się projekt budowy obwodnicy Nałęczowa.
19 Lut 2009
Dział: Władze

Masz zabytek, poczytaj

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące możliwości i procedury pozyskiwania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
19 Lut 2009
Dział: Władze

Z sesji

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od minutowej ciszy, upamiętniającej zmarłego radnego Włodzimierza Błaszczyka. Na sesji zabrakło też burmistrza - Andrzeja Ćwieka, który w tym czasie był w Warszawie. Zastępca burmistrza Artur Rumiński poinformował o działalności burmistrza między sesjami. Do najważniejszych działań burmistrza w tym okresie można zaliczyć sfinalizowanie zakupu działki przy…
13 Gru 2008
Dział: Władze

Pomysł na dworzec PKS (d)oceniony

- Miasto jest zainteresowane zakupem terenu , na którym znajduje się dworzec PKS. Rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem Edwardem Osuchem w październiku i otrzymałem informację, że PKS Puławy rozważa sprzedaż tego terenu. - informuje burmistrz A. Ćwiek. Ale nie tylko miasto jest zainteresowane tym, póki co mało reprezentacyjnym miejscem.
13 Gru 2008
Dział: Władze

Półmetek

Minęła połowa kadencji, przyszła próba podsumowania: swojej pracy na rzecz samorządu, realizacji składanych obietnic wyborczych, sukcesów i porażek. Na wniosek radnych przewodnicząca RM Marta Głos przedstawiła zebranym na XXII radzie sprawozdanie z działalności rady miejskiej w latach 2006-2008. Przez ten czas rada uchwaliła 140 uchwał, z czego 18 w 2006, 74 w 2007 r. oraz…
13 Gru 2008
Dział: Władze

Chamerski zostaje

Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu XXII sesji Rady Miejskiej (20 listopada), okazało się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego RM Wojciecha Chamerskiego. Na poprzedniej sesji (29.10.) złożył on wniosek o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Swoją, zaskakującą dla wielu osób, decyzję tłumaczył sprawami osobistymi i woli z pozycji zwykłego radnego działać w radzie.
13 Gru 2008
Dział: Władze

Sponsor TdP mile widziany

28 listopada na Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Matysiak zarzucił burmistrzowi, ze nie zgodził sie na organizację przez miasto startu do jednego z etapów Tour De Pologne w 2009 roku. Burmistrz nie krył zaskoczenia tym zarzutem.