17 Maj 2007
Dział: Władze

Oczyszczalnia do naprawy

    Mamy dobre wieści dla osób mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków - opracowywanie koncepcji modernizacji oczyszczalni jest już na ukończeniu. Ta bardzo szczegółowa koncepcja, to wstęp do projektu i podstawa do napisania wniosku unijnego.    Od tego czy zostaną pozyskane pieniądze z zewnątrz zależy realizacja tej, zaplanowanej na lata 2008-2009 inwestycji. W limicie wydatków na wieloletnie…
17 Maj 2007
Dział: Władze

Efekt baniek mydlanych

"Inwestycja wieloletnia" może się zakończyć zanim się rozpoczęła - Z trzech planowanych wielkich inwestycji pewna dziś jest tylko jedna Ich troje...    W czasie minionej kampanii wyborczej w wyborach samorządowych Nałęczów zelektryzowała informacja, że projekt "Term Nałęczowskich" jest na drugim miejscu wśród dziesięciu kluczowych projektów zatwierdzonych przez Ministerstwo Gospodarki. Przyznano fundusze z budżetu państwa i olbrzymie…
17 Maj 2007
Dział: Władze

VI sesja rady miejskiej

27 kwietnia 2007    Na kwietniowej sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2006 rok. Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za miniony rok. Radni powołali też doraźną komisję do ustalenia zmian w regulaminie Rady i zmian w statucie. Wyrazili zgodę na sprzedaż gminnej działki w Drzewcach. Szczegóły wydatków i dochodów…
17 Maj 2007
Dział: Władze

Charz A - tak! Strefa A - nie!

W związku z przygotowywaniem przez gminę operatu uzdrowiskowego grupa 25 mieszkańców Charza złożyła pismo w sprawie cofnięcia granic strefy uzdrowiskowej A, tj. wyłączenia z niej przedmieścia Charz.    To w większości zaniedbane, dopiero rozwijające się tereny o charakterze rolniczym, których dalszy rozwój przez przyłączenie do strefy A został praktycznie zablokowany - mówi Gazecie Nałęczowskiej radny Bogdan…
17 Maj 2007
Dział: Władze

Wieści z gminy

KTO ZROBI DROGI?    Pod koniec kwietnia Urząd Miejski ogłosił przetargi na wykonanie dróg w Bronicach, Ludwinowie i kolonii Bochotnica. W Bronicach jest do wykonania 620,60 mb drogi gminnej o szerokości 3,5 m., w Kolonii Bochotnica 993 mb, zaś w Ludwinowie 1195, 6 mb. Przetargi mają być rozstrzygnięte 11 czerwca i będzie wiadomo, kto i za…
17 Maj 2007
Dział: Władze

Nowi starzy sołtysi

Podczas kwietniowych wyborów mieszkańcy sołectw i osiedli mogli wybierać sołtysa lub przewodniczącego osiedla. Jednak te wybory miały bardzo niską frekwencję (czytaj zainteresowanie). W Ludwinowie w ogóle nie doszło do wyborów. Ale dla równowagi warto dodać, że w Bochotnicy stawiło się najwięcej - ponad 70 - osób. Pierwsze zebranie sołtysów i przewodniczących osiedli zaplanowano 11 maja…
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Przed sesją RM, na pozostałych komisjach

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Mienia Komunalnego z dnia 14 marca 2007 roku    jak łatwo się domyślić koncentrowało się głównie wokół tematu budżetu na rok 2007.
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Koncert życzeń

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu    Komisja obradująca 8.III. br. zapoznała się z wnioskami i propozycjami, które weszły do porządku obrad. Jak to określił burmistrz A. Ćwiek, jest to swego rodzaju "koncert życzeń", każdy czegoś chce. Jednak okazuje się, że tegoroczny budżet wszystkich w pełni nie zadowoli, ale...
16 Kwi 2007
Dział: Władze

V sesja rady miejskiej

29 marca 2007    Na początku sesji zgromadzeni na sali chwilą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego członka rady Krzysztofa Mazura.
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Mamy budżet

Jak podzielić tort? A może raczej jak podzielić skromny placek lub przykryć wszystkich zbyt kusą kołderką? Komisje rady miejskiej na posiedzeniach przed sesją budżetową rady musiały zmierzyć się z tym zadaniem.