16 Kwi 2007
Dział: Władze

Koncert życzeń

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu    Komisja obradująca 8.III. br. zapoznała się z wnioskami i propozycjami, które weszły do porządku obrad. Jak to określił burmistrz A. Ćwiek, jest to swego rodzaju "koncert życzeń", każdy czegoś chce. Jednak okazuje się, że tegoroczny budżet wszystkich w pełni nie zadowoli, ale...
16 Kwi 2007
Dział: Władze

V sesja rady miejskiej

29 marca 2007    Na początku sesji zgromadzeni na sali chwilą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego członka rady Krzysztofa Mazura.
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Mamy budżet

Jak podzielić tort? A może raczej jak podzielić skromny placek lub przykryć wszystkich zbyt kusą kołderką? Komisje rady miejskiej na posiedzeniach przed sesją budżetową rady musiały zmierzyć się z tym zadaniem.
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Wybieramy sołtysów

W marcu mieszkańcy osiedli I i II wybrali przewodniczących: Witolda Wierzejskiego (os.I) i Grzegorza Szkołę (os. II). Również w marcu zostali wybrani sołtysi Drzewiec- Kazimiera Wójtowicz i Piotrowic - Andrzej Ląkocy. Liderom lokalnych społeczności gratulujemy zaufania.
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Trzy pytania do...

...radnego Radosława Samoń-Drzewickiego- W marcowych (04.03.2007) wyborach uzupełniających do Rady Miasta wyborcy dali panu najwięcej głosów. Co chciałby powiedzieć swoim wyborcom jako ich radny?
16 Kwi 2007
Dział: Władze

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

W marcowych wyborach uzupełniających do Rady Miasta największą liczbę głosów uzyskał Radosław Samoń-Drzewicki. Do urn (04.03.2007) poszły zaledwie 334 osoby z okręgu nr1. (czyli 15 procent uprawnionych -poprzednio głosowało 55 procent). Nowy radny złożył ślubowanie podczas ostatniej sesji (29.03.2007).
16 Mar 2007
Dział: Władze

Los kolosa

Lotem błyskawicy obiegła Nałęczów wieść, że sanatorium MSWiA zostało sprzedane i ma nowego właściciela. Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła.    Zapytaliśmy (15.02) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o los sanatorium MSW, które znajduje się na terenie gminy Nałęczów.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Stanowisko zarządu OSP w Nałęczowie w sprawie utworzenia posterunku PSP

Są projekty, pomysły zawodowej Państwowej Straży Pożarnej, by w większych miejscowościach regionu utworzyć Posterunki Państwowej Straży Pożarnej. Posterunki te, byłyby obsadzane zawodowymi strażakami, którzy pełniliby całodobowy dyżur. Dla strażaków z OSP, to dość kłopotliwa propozycja.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Budujemy drogi

   Na trzech kolejnych sesjach Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRiRW) pracowała nad zagadnieniem budowy i remontów dróg na terenie naszej gminy.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Plany

IV sesja rady miejskiej    Burmistrz Gminy Andrzej Ćwiek, wyjaśnił zgromadzonym na sali, że głównym powodem potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy na 13 lat, są wymogi niezbędne przy ubieganiu się o dotacje unijne.