Dział: Inne

Zanim otworzysz zakład fryzjerski

Konieczny jest odbiór SANEPIDU Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązki określone wyżej zaczynają ciążyć na danym podmiocie z chwilą, gdy uzyska on status pracodawcy, tzn. z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Możliwe jest jednak ich dopełnienie niezwłocznie po rozpoczęciu działalności, jeszcze przed zatrudnieniem pracowników.

Dział: Inne

Pomysł na biznes

Dobry pomysł jest podstawą każdego odnowienia lub zmiany. Ważna jest umiejętność stworzenia nowego pomysłu, zanim rozpoczniemy działalność, lub kiedy już ją prowadzimy i konieczne są modyfikacje.

Tworzenie pomysłów może być stymulowane zarówno w sposób pasywny jak i aktywny.
Jak zbliżyć się do dobrego pomysłu?

Dział: Inne

W jakich terminach reklamować jakość żywności

Codziennie kupujemy artykuły spożywcze, ale nie zawsze jesteśmy zadowoleni z ich jakości.

Może się zdarzyć, że dopiero w domu zauważamy, że nie nadają się do spożycia. Często nie wiemy, czy można je reklamować, albo rezygnujemy z dochodzenia roszczeń i wyrzucamy zepsutą żywność, bądź sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji.

logo gazeta naleczowska

reklama