23 Kwi 2012
Dział: Władze

Co z tą szkołą?

Rozmowa z Andrzejem Ćwiekiem, burmistrzem Nałęczowa Witold Wierzejski: Panie Burmistrzu, na Pański wniosek Rada Miejska Nałęczowa podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach. Dlaczego uważa Pan, że szkoła ta nie powinna funkcjonować?
23 Kwi 2012
Dział: Władze

XIII sesja RM

Bez większych emocji. Uchwały przechodziły jednogłośnie. Jedynie za funduszem sołeckim zagłosowało tylko 12 z 15 radnych. Według skarbnika deficyt Gminy Nałęczów zmalał.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Sesja sołtysów

26 marca br. burmistrz Andrzej Ćwiek spotkał się z sołtysami Gminy Nałęczów. Mówiono o wiosennych porządkach na posesjach, przy drogach, na ulicach.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Zobacz studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Handel w parku

Burmistrz Nałęczowa przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

XII sesja RM

Na początku sesji (20 lutego br.) burmistrz p. Andrzej Ćwiek przedstawił informację o swojej działalności od ostatniej Sesji. Dowiedzieliśmy się więc, że:
23 Sty 2012
Dział: Władze

Nowa radna

Na grudniowej - budżetowej sesji RN nowa radna i zarazem sołtys - Elżbieta Depta (60 l.)z Piotrowic złożyła ślubowanie.
23 Sty 2012
Dział: Władze

Rok 2012

To ma być rok inwestycji w Nałęczowie. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków, która ma zakończyć się jesienią przyszłego roku.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Opłata uzdrowiskowa

Na mocy "ustawy uzdrowiskowej" i uchwały Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2007 roku, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi są inkasentami zobowiązanymi do poboru obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej i do przekazywania jej do budżetu Gminy Nałęczów.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Centrum – rewitalizacja

Gmina Nałęczów złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji centrum Nałęczowa. Wniosek przeszedł już ocenę formalną, co nas cieszy, biorąc pod uwagę jego złożoność wynikającą z różnorodności działań wpisanych do jednego wniosku. Mamy nadzieję, że uzyskamy wnioskowane dofinansowanie, a jeżeli tak się stanie, to będziemy realizować następujące zadania: