23 Gru 2012
Dział: Władze

XVII sesja Rady Miejskiej

RM obradowała 11 października br. Obecni byli wszyscy radni. Rozpoczęła się nietypowo, bo od 20 minutowej przerwy spowodowanej koniecznością konsultacji Komisji Rewizyjnej z radcą prawnym. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji - z jedną poprawką, głos zabrał burmistrz p. Andrzej Ćwiek. Omówił on przygotowania do oświetleń ulic Spacerowej i G. Wójcika, budowę…
23 Gru 2012
Dział: Władze

Półmetek kadencji Rady Miejskiej

21 listopada 2010 r. wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej na lata 2010-2014. Minęła już połowa kadencji, dlatego czas na próbę podsumowania pracy w RM. Zwróciłam się do wszystkich radnych z prośbą o odpowiedź na trzy pytania:
23 Kwi 2012
Dział: Władze

NIE - likwidacji SP w Czesławicach

1 stycznia 1963 r., Czesławice - niewielka miejscowość gminy Nałęczów, a w jej centrum uroczyste otwarcie wiejskiej szkoły wybudowanej czynem społecznym. Ziemię pod budowę szkoły dobrowolnie przekazał jeden z mieszkańców wsi. Wśród nas żyją osoby, które czynnie brały udział przy budowie szkoły, mającej być dobrodziejstwem dla ich dzieci i następnych pokoleń. Do dziś wśród rodzinnych…
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Co z tą szkołą?

Rozmowa z Andrzejem Ćwiekiem, burmistrzem Nałęczowa Witold Wierzejski: Panie Burmistrzu, na Pański wniosek Rada Miejska Nałęczowa podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach. Dlaczego uważa Pan, że szkoła ta nie powinna funkcjonować?
23 Kwi 2012
Dział: Władze

XIII sesja RM

Bez większych emocji. Uchwały przechodziły jednogłośnie. Jedynie za funduszem sołeckim zagłosowało tylko 12 z 15 radnych. Według skarbnika deficyt Gminy Nałęczów zmalał.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Sesja sołtysów

26 marca br. burmistrz Andrzej Ćwiek spotkał się z sołtysami Gminy Nałęczów. Mówiono o wiosennych porządkach na posesjach, przy drogach, na ulicach.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Zobacz studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów
23 Kwi 2012
Dział: Władze

Handel w parku

Burmistrz Nałęczowa przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego.
23 Kwi 2012
Dział: Władze

XII sesja RM

Na początku sesji (20 lutego br.) burmistrz p. Andrzej Ćwiek przedstawił informację o swojej działalności od ostatniej Sesji. Dowiedzieliśmy się więc, że:
23 Sty 2012
Dział: Władze

Nowa radna

Na grudniowej - budżetowej sesji RN nowa radna i zarazem sołtys - Elżbieta Depta (60 l.)z Piotrowic złożyła ślubowanie.