Napisane przez  red
22
Lut
2010

Podatki 2010

Podatek rolny oraz podatki od nieruchomości i od środków transportowych

Podatek rolny

Rada Miejska posiada uprawnienie do obniżenia ceny skupu żyta określonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

– Za 3 kwartały br. – tłumaczy Tomasz Kowalski, inspektor ds podatków i opłat lokalnych, zastępca gł. księgowego w UM – cena ta wynosi 34,10 zł za 100 kg (kwintal – q) żyta i stanowi podstawę wymiaru podatku w następnym roku podatkowym.
Tak więc średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy jest wyznacznikiem stawki podatkowej.

Stawka ta dla gospodarstw rolnych (powyżej 1ha fiz. lub przel.) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla nieruchomości rolnych (poniżej 1 ha) równowartość pieniężną 5q żyta.
Radni na listopadowej XXXIII sesji RM nie obniżyli tej kwoty wyjściowej i w gminie Nałęczów w 2010 rolnicy będą płacili podatek dla gospodarstw rolnych 85,25 zł, od nieruchomości rolnych 170,50 zł. – Stawki te pomimo nie obniżenia ceny skupu żyta i tak są mniejsze niż obowiązujące w 2009 roku – dodaje T. Kowalski. – W minionym roku były to kwoty dla gospodarstw rolnych 92,50 zł, a dla nieruchomości rolnych 185,00 zł.

Podatki od nieruchomości

Roczne stawki podatków od budynków:

 • mieszkalnych 0,53zł/m2 powierzchni użytkowej (pu)
 • wykorzystanych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,53zł/m2
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji i wytwarzania wód mineralnych i napojów 20,51zł/m2
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57zł/m2
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16zł/m2
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
  • za pierwsze 10 m2 pu 6,50 zł/m2
  • za pozostałą pu powyżej 10 m 2 3,98 zł/m2
  • od budowli 2%

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł/m2
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie produkcji i wytwarzania wód mineralnych i napojów, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł/m2
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł/ha
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,24 zł/m2.

Podatki od środków transportowych

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 570,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 600,00 zł.
 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 880,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 910,00 zł.
 3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włącznie:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 1.170,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 1.200,00 zł.
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 1.370,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 1.400,00 zł.
 5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 320,00 zł.
 6. Od autobusu do mniej niż 20 miejsc do siedzenia:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 685,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 700,00 zł.
 7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej 20 do mniej niż 30 miejsc do siedzenia:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 1.370,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 1.400,00 zł
 8. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:
  • spełniającego normę emisji spalin co najmniej EURO 3 1.670,00 zł,
  • nie spełniającego normy emisji spalin co najmniej EURO 3 1.700,00 zł.

Od 2010 r. Obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Nałęczów.

autor: (RED)
(0 głosów)