22 Lut 2010
Dział: Władze

Projekt rewaloryzacji

Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy to się działo, a przecież grupa naukowców i fachowców wykonała mrówczą pracę w samym parku w terminie III dekada lipca – III dekada września 2009, dokonując inwentaryzacji dendrologicznej, choć to zaledwie część prac związanych z projektem.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Zdaniem jurorki

23 stycznia bieżącego roku, to jest w sobotę, odbył się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury III Gminny Festiwal Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych. Przybyli na tę imprezę najważniejsi bohaterowie wydarzenia, czyli dzieci i młodzież w towarzystwie nauczycieli i opiekunów, a także rodzice i dziadkowie wspierający swoje pociechy.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Wójt roku 2009

Już 13 lutego poznamy laureata dziewiątej edycji konkursu "Wójt Roku 2009" organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych TVP1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Nałęczowie w sali balowej pałacu Małachowskich.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Podatki 2010

Podatek rolny oraz podatki od nieruchomości i od środków transportowych Podatek rolny Rada Miejska posiada uprawnienie do obniżenia ceny skupu żyta określonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Budżet 2010

W gminnym budżecie, podobnie jak w budżecie firmy albo choćby domowym mamy zaplanowane dochody i wydatki. W tegorocznej kasie gminy dochody przewidziano na kwotę 28 mln 762 tys. 990 zł, zaś wydatki mają wynieść 38 mln 463 tys. 897zł. Deficyt budżetowy wynosi niemal 9 mln 700 tys. 907 zł. Ta różnica między wydatkami a dochodami…
22 Lut 2010
Dział: Władze

Od sesji do sesji

Podczas grudniowej bardzo uroczystej XXXIV sesji (29 XII 2009) Rada Miasta zajmowała się zmianami w starym budżecie, uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. Został uchwalony również roczny program współpracy gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. Radni zatwierdzili też roczne plany…
19 Lis 2009
Dział: Władze

Orlik 2012

Zakończenie prac budowlanych planowane jest z końcem listopada br. i jeśli dopisze aura już niebawem będzie można osobiście sprawdzić efekt tej ekspresowej budowy przy ul. Paderewskiego. Przy stadionie "Cisów Nałęczów" rośnie nowa atrakcja boisko współfinansowane z rządowego programu "Orlik 2012".
19 Lis 2009
Dział: Władze

Kolejowa brama Nałęczowa

Po dwóch latach trzyetapowego remontu za łączną kwotę ok. 1,5 mln zł możemy się poszczycić dworcem stacji kolejowej Nałęczów na miarę XXI wieku. 18 listopada został on poświęcony i uroczyście otwarty przez: Pawła Chmielewskiego dyrektora PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie, starostę puławskiego Sławomira Kamińskiego oraz burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka.
19 Lip 2009
Dział: Władze

Unia: nie, autonomia: tak

Wniosek o wyłączenie Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie z ZS. im. Z. Chmielewskego wielokrotnie trafiał do UM i na posiedzenie komisji oświaty. Grono pedagogiczne, rodzice, a nawet uczniowie marzyli o niezależnej placówce. Tym razem była to inicjatywa grupy radnych z Robertem Matysiakiem na czele. Atmosfera w ZS była coraz bardziej napięta. Na lipcowej nadzwyczajnej sesji 24…
19 Lip 2009
Dział: Władze

Licencja na alkohol

Ta sprawa, wzbudziła dużo emocji i ożywione dyskusje wśród radnych podczas XXX sesji (26 sierpnia). Kwestia zwiększenia limitu wydawanych koncesji pojawiła się jeszcze na komisji uzdrowiskowej, jednak komisja zdrowia nie zajmowała się tym tematem, ku zdziwieniu Anny Maciążek, przewodniczącej tej komisji. Ale przewodnicząca rady Miasta Marta Głos przekonywała, że to nie problem dotyczący zdrowia.