22 Paź 2010
Dział: Władze

EuroSpa nie na EURO 2012?

Mimo przyznanej dotacji olbrzymia inwestycja, na którą czekają mieszkańcy i przedsiębiorcy z Nałęczowa - nadal znajduje się w punkcie wyjścia. UM: robimy wszystko co w naszej mocy, ale o oddaniu kompleksu do użytkowania na EURO 2012 możemy już raczej zapomnieć.
22 Paź 2010
Dział: Władze

Radni oceniają mijającą kadencję

Dobiega końca kadencja Rady Miejskiej, dlatego czas na małe podsumowanie pracy radnych w kadencji 2006-2010. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kilka pytań. Niestety, nie mamy odpowiedzi wszystkich radnych. Jeśli je otrzymamy, zamieścimy w następnym numerze "GN".
22 Lip 2010
Dział: Władze

Daj się spisać

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 od 1 września do 31 października rachmistrze będą zbierać informacje według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00. Warto więc zapamiętać lub zapisać poniższe informacje o swoim gospodarstwie rolnym:
22 Lip 2010
Dział: Władze

Komorowski prezydentem RP. U nas wygrał Kaczyński...

6 sierpnia 2010 r. odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich 4 lipca. Komorowskiego poparło 53,01% wyborców, zaś Jarosława Kaczyńskiego 46,99%. W pierwszej turze, 20 czerwca, do urn poszło 54,94% uprawnionych do głosowania, w drugiej turze frekwencja była wyższa - zagłosowało 55,31% wyborców. To wyniki końcowe, na…
22 Lut 2010
Dział: Władze

Projekt rewaloryzacji

Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy to się działo, a przecież grupa naukowców i fachowców wykonała mrówczą pracę w samym parku w terminie III dekada lipca – III dekada września 2009, dokonując inwentaryzacji dendrologicznej, choć to zaledwie część prac związanych z projektem.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Zdaniem jurorki

23 stycznia bieżącego roku, to jest w sobotę, odbył się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury III Gminny Festiwal Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych. Przybyli na tę imprezę najważniejsi bohaterowie wydarzenia, czyli dzieci i młodzież w towarzystwie nauczycieli i opiekunów, a także rodzice i dziadkowie wspierający swoje pociechy.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Wójt roku 2009

Już 13 lutego poznamy laureata dziewiątej edycji konkursu "Wójt Roku 2009" organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych TVP1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Nałęczowie w sali balowej pałacu Małachowskich.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Podatki 2010

Podatek rolny oraz podatki od nieruchomości i od środków transportowych Podatek rolny Rada Miejska posiada uprawnienie do obniżenia ceny skupu żyta określonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
22 Lut 2010
Dział: Władze

Budżet 2010

W gminnym budżecie, podobnie jak w budżecie firmy albo choćby domowym mamy zaplanowane dochody i wydatki. W tegorocznej kasie gminy dochody przewidziano na kwotę 28 mln 762 tys. 990 zł, zaś wydatki mają wynieść 38 mln 463 tys. 897zł. Deficyt budżetowy wynosi niemal 9 mln 700 tys. 907 zł. Ta różnica między wydatkami a dochodami…
22 Lut 2010
Dział: Władze

Od sesji do sesji

Podczas grudniowej bardzo uroczystej XXXIV sesji (29 XII 2009) Rada Miasta zajmowała się zmianami w starym budżecie, uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. Został uchwalony również roczny program współpracy gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. Radni zatwierdzili też roczne plany…