28 Sty 2014
Dział: Władze

Nadzwyczajna sesja RM

W trybie pilnym została zwołana nadzwyczajna sesja RM (10.12 br.), podczas której14 radnych (nieobecny był W. Chamerski) jednogłośnie przyjęło trzy uchwały okołobudżetowe, omówione na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu kilku komisji RM.
28 Sty 2014
Dział: Władze

Z sesji RM

HISTORYCZNA UCHWAŁA Podczas 27. sesji RM (30.10 br.) radni podjęli istotną uchwałę (NR XXVII /233/13) w sprawie budowy obwodnicy Nałęczowa. Wyrazili w niej zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych kosztów i nie więcej niż sto tysięcy złotych na realizację zadania: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi…
19 Lis 2013
Dział: Władze

Radosny plac zabaw

Kończy się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie. Plac powstaje w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, w wyniku czego Gmina Nałęczów pokrywa połowę kosztów budowy. Drugą część stanowi dotacja z budżetu państwa.
06 Lis 2013
Dział: Władze

Nowa perspektywa finansowa

Zanim zdobędziemy kolejne pieniądze, należy wykonać mnóstwo prac niezwykle potrzebnych i mało efektownych. Już od trzech lat pracujemy nad podstawowymi dokumentami i założeniami do programów finansowania w nadchodzącym okresie programowania z tzw. funduszy unijnych.
06 Lis 2013
Dział: Władze

„Niedługo nie będzie żadnych drzew w centrum Nałęczowa”

Taki, jak cytowany w tytule, wpis przeczytałem na Facebooku parę dni temu. Jestem przekonany, że nie jest on wyrazem troski o drzewa ani wyrazem przekonania o ich nieuchronnej zagładzie.
08 Paź 2013
Dział: Władze

Fundusz sołecki

Do końca września br. sołtysi mieli czas na złożenie wniosków do projektu budżetu na 2014 r. z wyszczególnieniem, na jaką inwestycję mieszkańcy danego sołectwa chcą przeznaczyć przypadającą im kwotę z funduszu sołeckiego.
08 Paź 2013
Dział: Władze

Dzień zamkniętych drzwi

Podczas ostatniej sesji (27.09 br.), gdy na sali obrad emocje sięgały zenitu, chwilę po 16 dotarłam do budynku Urzędu Miejskiego. I tu totalne zaskoczenie – drzwi wejściowe zamknięte! Dzwonię do sekretariatu. Nikt nie odbiera. SMS do znajomego radnego i też nic.
08 Paź 2013
Dział: Władze

Jacek Wilk zastąpił Wojciecha Chamerskiego

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie, obradująca 27 września – dokładnie 3 miesiące od poprzedniej – rozpoczęła się sensacyjnie. Otóż przewodniczący Rady Wojciech Chamerski zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dwa punkty: rezygnacja z funkcji przewodniczącego Rady oraz wybory nowego przewodniczącego.
23 Gru 2012
Dział: Władze

Program dla Nałęczowa

Włodzimierz Karpiński - sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu realizowanego przez parlamentarzystów Platformy: "Plan dla Polski - Porozmawiajmy o konkretach" spotykał się z mieszkańcami Lubelszczyzny. W Nałęczowie takie spotkanie zorganizowano (28 listopada br.) w Termach Pałacowych.
23 Gru 2012
Dział: Władze

XVIII Sesja RM

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej najwięcej emocji wzbudził punkt dotyczący uchwalenia stawki podatku rolnego na 2013 r. Nie byłoby takiej gorącej dyskusji, przerw, głosowań kilku wniosków formalnych, a zaproponowana przez burmistrza w projekcie uchwały i zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie przez komisję rolną stawka podatku rolnego 51,90 zł zostałaby przegłosowana bez zmian, gdyby nie wnioski radnych Jacka…