23 Sty 2012
Dział: Władze

Rok 2012

To ma być rok inwestycji w Nałęczowie. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków, która ma zakończyć się jesienią przyszłego roku.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Opłata uzdrowiskowa

Na mocy "ustawy uzdrowiskowej" i uchwały Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2007 roku, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi są inkasentami zobowiązanymi do poboru obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej i do przekazywania jej do budżetu Gminy Nałęczów.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Centrum – rewitalizacja

Gmina Nałęczów złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji centrum Nałęczowa. Wniosek przeszedł już ocenę formalną, co nas cieszy, biorąc pod uwagę jego złożoność wynikającą z różnorodności działań wpisanych do jednego wniosku. Mamy nadzieję, że uzyskamy wnioskowane dofinansowanie, a jeżeli tak się stanie, to będziemy realizować następujące zadania:
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Ochronka

Bardzo ważnym dla Nałęczowa obiektem jest budynek Ochronki i otaczający ją park wraz z ogrodzeniem. Budynek został wyremontowany. Chcieliśmy w nim uruchomić Izbę Tradycji Nałęczowa.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Inwestycje drogowe

Droga wojewódzka 826 to najważniejszy wjazd do Nałęczowa. Łączy Gminę z drogą krajową S17, a w najbliższym czasie z drogą ekspresową. Jakość i estetyka tej drogi mają wielkie znaczenie dla wizerunku Nałęczowa, a także Województwa Lubelskiego.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Priorytet – oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni ścieków to największe i wyjątkowo skomplikowane zadanie, jakie stoi przed Gminą Nałęczów. Skomplikowane nie tylko ze względu na złożoność prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie podmokłym i na obiekcie, którego nie można wyłączyć z działania, nie tylko ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących procesów oczyszczania ścieków i ich monitorowania, ale głównie ze względu…
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Zaprzysiężenie radnych

Na I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Nałęczowie, zwołanej tydzień po wyborach samorządowych (30 XI 2010 r.), między pierwszą a drugą turą wyborów na burmistrza, ukonstytuowała się nowa Rada Miejska na lata 2010–2014.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Rada Miejska VI kadencji

Rada Miejska VI Kadencji na lata 2010–2014 Przewodniczący: Wojciech Chamerski (10 głosów) Wiceprzewodniczący: Marta Głos (10), Jerzy Sołdek(8)
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Innowacje i informacje

Ma być efektywniej, sprawniej, rzetelnie, na czas. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Chamerski z dużym zaangażowaniem kieruje pracami RM. – Zaproponowałem szybszy sposób informowania radnych, sołtysów o terminach obrad komisji, sesji.
22 Kwi 2011
Dział: Władze

Społeczna straż rybacka

Podczas dorocznego spotkania sprawozdawczo-szkoleniowego (25.02 br.) w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym spotkali się członkowie Społecznej Straży Rybackiej z powiatu puławskiego, którą kieruje Piotr Rusa.