23 Kwi 2011
Dział: Władze

Priorytet – oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni ścieków to największe i wyjątkowo skomplikowane zadanie, jakie stoi przed Gminą Nałęczów. Skomplikowane nie tylko ze względu na złożoność prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie podmokłym i na obiekcie, którego nie można wyłączyć z działania, nie tylko ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących procesów oczyszczania ścieków i ich monitorowania, ale głównie ze względu…
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Zaprzysiężenie radnych

Na I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Nałęczowie, zwołanej tydzień po wyborach samorządowych (30 XI 2010 r.), między pierwszą a drugą turą wyborów na burmistrza, ukonstytuowała się nowa Rada Miejska na lata 2010–2014.
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Rada Miejska VI kadencji

Rada Miejska VI Kadencji na lata 2010–2014 Przewodniczący: Wojciech Chamerski (10 głosów) Wiceprzewodniczący: Marta Głos (10), Jerzy Sołdek(8)
23 Kwi 2011
Dział: Władze

Innowacje i informacje

Ma być efektywniej, sprawniej, rzetelnie, na czas. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Chamerski z dużym zaangażowaniem kieruje pracami RM. – Zaproponowałem szybszy sposób informowania radnych, sołtysów o terminach obrad komisji, sesji.
22 Kwi 2011
Dział: Władze

Społeczna straż rybacka

Podczas dorocznego spotkania sprawozdawczo-szkoleniowego (25.02 br.) w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym spotkali się członkowie Społecznej Straży Rybackiej z powiatu puławskiego, którą kieruje Piotr Rusa.
22 Kwi 2011
Dział: Władze

Co z tą szkołą?

Sześć głosów "za", sześć "przeciw", trzy głosy "wstrzymujące się", tak radni zagłosowali w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach (23.02.br.). Uchwała nie przeszła. Mieszkańcy Czesławic, obecni tego dnia na sesji RM, nie kryli radości.
22 Lis 2010
Dział: Władze

Budujmy razem

Budujmy razem - będzie trwalsze. Kandydat, który nie zamierza piastować urzędu Marek Rybołowicz: Jaka jest Pana motywacja kandydowania w tych wyborach?
22 Lis 2010
Dział: Władze

Nałęczów XXI

U progu następnej dekady
22 Lis 2010
Dział: Władze

Zmieńmy wektory naszego miasta i gminy

Rozmowa z dr. Andrzejem Mazierskim, kandydatem na burmistrza Nałęczowa Zapewne wielu mieszkańców Nałęczowa i okolic do tej pory nie słyszało nic o Panu i nie znało Pana. Proszę o krótkie przedstawienie się Czytelnikom Gazety Nałęczowskiej...
22 Lis 2010
Dział: Władze

Kandydaci na Burmistrza

Przy rejestrowaniu list kandydatów do Rady Miasta i na urząd Burmistrza dużo pracy miała Miejska Komisja Wyborcza w Nałęczowie, pracująca dniami i nocami w składzie: Marta Kempisty - przewodniczący, Hanna Bożena Król- zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji- Hanna Kopińska, Grzegorz Mrozek, Danuta Wlazło, Barbara Zagraba, Mieczysław Zdybel.