Napisane przez  red
19
Lip
2009

Unia: nie, autonomia: tak

Wniosek o wyłączenie Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie z ZS. im. Z. Chmielewskego wielokrotnie trafiał do UM i na posiedzenie komisji oświaty. Grono pedagogiczne, rodzice, a nawet uczniowie marzyli o niezależnej placówce. Tym razem była to inicjatywa grupy radnych z Robertem Matysiakiem na czele. Atmosfera w ZS była coraz bardziej napięta. Na lipcowej nadzwyczajnej sesji 24 lipca (XXIX) ostatecznie radni zadecydowali o rozdzieleniu tych szkół. Decyzją radnych (9 głosów "za", 3 "wstrzymały się") od przyszłego roku szkolnego 2010/2011 będą to niezależne placówki. 

Dotychczasowa dyr. Jolanta Bogusz-Pecio w ostatniej chwili wycofała się z konkursu na dyr. ZS. im. Z. Chmielewskiego i jedyna kandydatka - Małgorzata Żurek, wygrała konkurs, rozstrzygnięty 4 sierpnia. Małgorzata Żurek od 1 września jest dyrektorem ZS im. Z. Chmielewskiego. Nowa dyrektor ZS. powołała dyr. ds. Gimnazjum została nią Urszula Stefanyszyn, zaś Irena Mataj pozostała na swoim stanowisku wicedyrektora. Na pięcioletnią kadencję tak jak dyr. M. Żurek, zostały powołane dyr. Iwona Góra ze SP w Piotrowicach oraz Renata Koput ze SP w Drzewcach. Gratulujemy nowym i dotychczasowym dyrektorkom, niech się dobrze dzieje w naszej oświacie. 

(RED)
(0 głosów)