18 Paź 2007
Dział: Władze

Akcja "Azbest" rusza

Nie wiesz co zrobić ze zdjętym z dachu eternitem lub innymi materiałami zawierającymi szkodliwy azbest? Już od 12 października z polecenia gminy sołtysi rozpoczęli inwentaryzację. Do końca listopada mają zebrać informacje ze swoich sołectw o ilości wyrobów zawierających azbest oraz kiedy ich właściciele zamierzają pozbyć się go ze swojego gospodarstwa.
18 Sie 2007
Dział: Władze

Kasa na boisko

By budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrowicach, była możliwa muszą być pieniądze. Na ostatniej sesji radni uchwalili, że brakującą sumę do kwoty 150 tys. zł, gmina pozyska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
18 Sie 2007
Dział: Władze

Nałęczów "Bezpieczne miasto"

Trzy pytania do podkomisarza Krzysztofa Tomczaka, kierownika Posterunku Policji w Nałęczowie Od maja jest Pan szefem PP Nałęczów, jakie funkcje pełnił pan w Policji do tej pory?
18 Sie 2007
Dział: Władze

Pomożecie? - Pomożemy?

Radni z komisji budżetowej i komisji oświaty podczas spotkania 5 lipca, po dyskusji doszli do porozumienia, że gmina Nałęczów pomoże szpitalowi, finansując zakup dwóch defibrylatorów za łączną sumę 60 tys. zł. Jeden z nich miałby być przeznaczony do karetki ratunkowej w podstacji w Nałęczowie Od dawna mówi się o fatalnej kondycji finansowej puławskiego szpitala, który…
17 Sie 2007
Dział: Władze

Wygasł mandat radnego

W związku z tragiczną śmiercią radnego Krzysztofa Mazura, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu radnego.
17 Sie 2007
Dział: Władze

Wieści z ratusza

ZMIANY W BUDŻECIE Radni podczas czerwcowej sesji (26.06.) uchwalili zmiany w budżecie gminy.
17 Maj 2007
Dział: Władze

Okolice sportu

Wieści z gminy: PARTNERZY NA START Urząd gminy Nałęczów zaprosił kolarzy ze wszystkich miast partnerskich Nałęczowa do udziału w wyścigach kolarskich (19 i 20 maja). Jest nawet odzew w tej sprawie.
17 Maj 2007
Dział: Władze

Oczyszczalnia do naprawy

    Mamy dobre wieści dla osób mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków - opracowywanie koncepcji modernizacji oczyszczalni jest już na ukończeniu. Ta bardzo szczegółowa koncepcja, to wstęp do projektu i podstawa do napisania wniosku unijnego.    Od tego czy zostaną pozyskane pieniądze z zewnątrz zależy realizacja tej, zaplanowanej na lata 2008-2009 inwestycji. W limicie wydatków na wieloletnie…
17 Maj 2007
Dział: Władze

Efekt baniek mydlanych

"Inwestycja wieloletnia" może się zakończyć zanim się rozpoczęła - Z trzech planowanych wielkich inwestycji pewna dziś jest tylko jedna Ich troje...    W czasie minionej kampanii wyborczej w wyborach samorządowych Nałęczów zelektryzowała informacja, że projekt "Term Nałęczowskich" jest na drugim miejscu wśród dziesięciu kluczowych projektów zatwierdzonych przez Ministerstwo Gospodarki. Przyznano fundusze z budżetu państwa i olbrzymie…
17 Maj 2007
Dział: Władze

VI sesja rady miejskiej

27 kwietnia 2007    Na kwietniowej sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2006 rok. Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za miniony rok. Radni powołali też doraźną komisję do ustalenia zmian w regulaminie Rady i zmian w statucie. Wyrazili zgodę na sprzedaż gminnej działki w Drzewcach. Szczegóły wydatków i dochodów…