08 Lut 2014
Dział: Władze

Nałęczów w lubelskim obszarze funkcjonalnym

14 stycznia br. włodarze 12 miejscowości: Świdnika, Nałęczowa, Konopnicy, Wólki, Jastkowa, Niemców, Strzyżewic, Niedrzwicy Dużej, miasta i gminy Lubartów, Głuska oraz Mełgwi skupionych w LOF podpisali umowę o współpracy w ramach realizacji projektu „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
08 Lut 2014
Dział: Władze

Dwie racje - trzy drogi

Nałęczowscy radni dawno tak zawzięcie nie walczyli o to, którą powiatową drogę wytypować do częściowego remontu: 2541 L Piotrowice – Czesławice, 2542 L Czesławice – Sadurki czy 2543 L w Kolonii Drzewce (od dawnego APD, obok PSZOK-u, do Szkoły Podstawowej). Najpierw rada powiatu w planie budżetu na 2014 r., opracowywanym jesienią 2013 r., przeznaczyła 700…
28 Sty 2014
Dział: Władze

Fakty o monitoringu

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa milczy, mimo że wyrzucane są wspólne pieniądze na założenie monitoringu czy utrzymanie straży miejskiej, której nie mają dużo większe miasta – napisała prof. Maria Szyszkowska w swoim felietonie, opublikowanym w poprzednim numerze „GN”. Rozgorzała dyskusja na temat: kosztów i zasadności instalacji monitoringu, który jest jednym z elementów realizowanego projektu rewitalizacji. Jak zazwyczaj…
28 Sty 2014
Dział: Władze

Tadeusz Adamczyk: rezygnuję

Radny Tadeusz Adamczyk zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji budżetu, gospodarki i mienia. Złożył rezygnację dzień po październikowej 27. sesji RM.
28 Sty 2014
Dział: Władze

Nadzwyczajna sesja RM

W trybie pilnym została zwołana nadzwyczajna sesja RM (10.12 br.), podczas której14 radnych (nieobecny był W. Chamerski) jednogłośnie przyjęło trzy uchwały okołobudżetowe, omówione na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu kilku komisji RM.
28 Sty 2014
Dział: Władze

Z sesji RM

HISTORYCZNA UCHWAŁA Podczas 27. sesji RM (30.10 br.) radni podjęli istotną uchwałę (NR XXVII /233/13) w sprawie budowy obwodnicy Nałęczowa. Wyrazili w niej zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych kosztów i nie więcej niż sto tysięcy złotych na realizację zadania: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi…
19 Lis 2013
Dział: Władze

Radosny plac zabaw

Kończy się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie. Plac powstaje w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, w wyniku czego Gmina Nałęczów pokrywa połowę kosztów budowy. Drugą część stanowi dotacja z budżetu państwa.
06 Lis 2013
Dział: Władze

Nowa perspektywa finansowa

Zanim zdobędziemy kolejne pieniądze, należy wykonać mnóstwo prac niezwykle potrzebnych i mało efektownych. Już od trzech lat pracujemy nad podstawowymi dokumentami i założeniami do programów finansowania w nadchodzącym okresie programowania z tzw. funduszy unijnych.
06 Lis 2013
Dział: Władze

„Niedługo nie będzie żadnych drzew w centrum Nałęczowa”

Taki, jak cytowany w tytule, wpis przeczytałem na Facebooku parę dni temu. Jestem przekonany, że nie jest on wyrazem troski o drzewa ani wyrazem przekonania o ich nieuchronnej zagładzie.
08 Paź 2013
Dział: Władze

Fundusz sołecki

Do końca września br. sołtysi mieli czas na złożenie wniosków do projektu budżetu na 2014 r. z wyszczególnieniem, na jaką inwestycję mieszkańcy danego sołectwa chcą przeznaczyć przypadającą im kwotę z funduszu sołeckiego.