Napisane przez  Artur Rumiński
20
Wrz
2014

Ważna inwestycja dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej

W lipcu 2014 r. została zakończona kolejna duża inwestycja mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Nałęczów. Sieć grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Nałęczów. Jest ona ściśle powiązana ze zrealizowaną w ubiegłym roku budową nowej oczyszczalni ścieków.

Dzięki jej wykonaniu został spełniony jeden z tzw. wskaźników rezultatu uzyskany poprzez przyłączenie nowego obszaru do oczyszczalni. Jak moc- no powiązane są te inwestycje, niech świadczy fakt, że bez wcześniejszego wyburzenia starej oczyszczalni ścieków i powstania nowej, wykonanie instalacji w Kolonii Nałęczów było niemożliwe.

Budowa objęła wykonanie instalacji kanalizacyjnej o długości 3625m, 2553m przyłączy kanalizacyjnych, trzech przepompowni połączonych z rurociągami tłocznymi o długości 648 m oraz 326 m wodociągu. Łącznie została wykonana sieć o długości 7152 m.
Zadanie zostało zrealizowane w cyklu 15 miesięcy, w okresie od maja 2013 do lipca 2014 r. Obecnie trwa rozpoczęty proces sukcesywnego włączania do sieci indywidualnych użytkowników. W tej fazie nastąpi przyłączenie i odebranie ścieków bytowych z 64 posesji.

Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki uzyskanemu przez Gminę Nałęczów dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007- 2013), działanie: Podstawowe usługi dla ludności.
Całkowitą wartość wykonanych prac stanowi kwota 1 588 294 zł. Dofinansowanie to 75% ich wartości kwalifikowanej.

(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Wybory tuż-tuż Inwestycje »