Napisane przez  BW
20
Wrz
2014

Wybory tuż-tuż

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą zostać na dzień 16 listopada 2014 r. – informuje na swojej stronie Państwowa Komisja Wyborcza.

– Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu. Przed przyjęciem zawiadomienia komitet Wybory tuż-tuż wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np. zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych) oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego musi zostać złożone 70 dni przed wyborami, czyli najpóźniej w niedzielę 8 września 2014 r. do godz. 16.15.

Kandydata na wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 października 2014 r.

Oficjalnie jeszcze nie znamy kandydatów na burmistrza Nałęczowa, nieoficjalnie w gronie kandydatów na ten urząd wymienia się (alfabetycznie): Andrzeja Ćwieka, Sławomira Adama Kamińskiego, Andrzeja Mazierskiego, Wiesława Pardykę, Jerzego Rosiaka i Jacka Wilka.

Kto powalczy o stanowisko burmistrza na lata 2014–2018, kto będzie kandydował do rady miasta, powiatu będziemy na bieżąco informować i komentować w gazecie i na naszej stronie internetowej.

(0 głosów)