Napisane przez  BW
08
Lut
2014

Dwie racje - trzy drogi

Nałęczowscy radni dawno tak zawzięcie nie walczyli o to, którą powiatową drogę wytypować do częściowego remontu: 2541 L Piotrowice – Czesławice, 2542 L Czesławice – Sadurki czy 2543 L w Kolonii Drzewce (od dawnego APD, obok PSZOK-u, do Szkoły Podstawowej).
Najpierw rada powiatu w planie budżetu na 2014 r., opracowywanym jesienią 2013 r., przeznaczyła 700 tys. zł na remont odcinków dwóch dróg: 2541 L i 2543 L. Następnie nałęczowscy radni mieli zadecydować, na które drogi powiatowe prze- znaczą 500 tys. zł z gminnego budżetu na 2014 r., by wesprzeć inwestycję prowadzoną przez powiat.


Na początku grudnia radni dyskutowali na temat ww. dróg, podczas zamkniętego spotkania roboczego. Jednym z punktów 29. sesji RM (30.12.2013 r.) było głosowanie nad projektem budżetu na 2014 r., w którym wpisane było też dofinansowanie remontu dwóch dróg – 2541 L i 2543 L. Przed głosowaniem radny Ryszard Sałęga, tak jak zapowiadał na roboczym spotkaniu, zgłosił wniosek formalny, by głosować nad zamianą drogi w Kol. Drzewce na drogę Czesławice - Sadurki. Za dofinansowaniem remontu drogi Czesławice – Sadurki głosowało sześcioro radnych: Ryszard Sałęga, Wiesław Pardy- ka, Jacek Wilk, Jarosław Wartacz, Jan Górski i Elżbieta Depta. Przeciw było pięcioro radnych: Mar- ta Wysocka, Marta Głos, Anna Maciążek, Kazimiera Wójtowicz oraz Jerzy M. Sołdek. Czterej radni wstrzymali się od głosu: Wojciech Chamerski, Tadeusz Adamczyk, Bogdan Dudkowski i Bogdan Pecio.
Droga do PSZOK-u przepadła jednym głosem, zwyciężyła opcja „silnych panów”, jak to skwitowała radna Marta Wy- socka. Burmistrz zapowiedział, że napisze wniosek o zmianę numerów dróg zapisanych w budżecie powiatu. Mieszkańcy Czesławic i Sadurek cieszyli się, zaś mieszkańcy Kol. Drzewce nie kryli oburzenia i błyskawicznie zwołali na 4 stycznia br. zebranie w szkole. Przybyło niemal pięćdziesiąt osób mieszkających przy dro- dze w Kol. Drzewce. Obecni na spotkaniu: przewodniczący RM J. Wilk, burmistrz A. Ćwiek, radni powiatowi – Zdzisław Wójciak, Albin Zasada oraz sołtys Jerzy Pyśniak wysłuchali opinii mieszkańców, dyskutowali. Burmistrz, któremu też zależało, by re- montować tę drogę obiecał, że zleci przeprowadzenie wyceny remontu dróg: Czesławice–Sadurki i w Kol. Drzewce, i przed- stawi radnym koszty remontu odcinków obu dróg na nadzwyczajnej sesji.
24 stycznia br., na tę sesję nadzwyczajną, nie mogli przybyć trzej radni: W. Chamerski, B. Dudkowski i J. Wartacz. Burmistrz przedstawił wyniki ekspertyzy obecnym radnym oraz trzem osobom na widowni. Następnie radni przekonywali o swoich racjach i konsekwentnie obstawali przy swoich zdaniach. W głosowaniu za dofinansowaniem remontu drogi w Kol. Drzewce byli: M. Wysocka, M. Głos, A. Maciążek, K. Wójtowicz, J. M. Sołdek i T. Adamczyk. Przeciw głosowali: R. Sałęga, W. Pardyka, J. Wilk, J. Górski i E. Depta. Wstrzymał się B. Pecio. Następnie radni głosowali nad drugą drogą i tu w końcu był wybór między niezagrożoną do tej pory drogą Piotrowice – Czesławice, a Czesławice – Sadurki. W czasie zwołanej przerwy w kuluarach toczyła się dyskusja. Później głosowało 11 radnych (K. Wójtowicz wyszła wcześniej wzywały ją inne obowiązki). Za drogą Czesławice–Piotrowice głosowało 9 radnych: M. Głos, A. Maciążek, M. Wysocka, E. Depta, R. Sałęga, J. Wilk, J. Górski, B. Pecio, J. M. Sołdek i T. Adamczyk. Wstrzymał się od głosu – W. Pardyka. Tym samym radni wrócili do sytuacji z punktu wyjścia oraz uchwalili, jak rozdysponują 500 tys. – na remont odcinka drogi w Kol. Drzewce 170 tys., zaś 330 tys. Piotrowice – Czesławice. Niezadowoleni z wyniku głosowania radni zastanawiają się, czy wrócić do sprawy dróg na sesji RM 17 lutego br.

(0 głosów)