Napisane przez  RED
20
Maj
2014

Próba sił?

Na początku ostatniej sesji Rady Miejskiej (31.03.br.) głosowany był wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały, przygotowanej przez burmistrza Andrzeja Ćwieka, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (przy ul. Kolejowej) z przeznaczeniem na budowę bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie. Wydawało się, że to formalność.


Głosowało 14 radnych. „Za” głosowali: Anna Maciążek, Marta Głos, Marta Wysocka, Kazimiera Wójtowicz, Elżbieta Depta i Jarosław Wartacz. „Przeciw” byli: Tadeusz Adamczyk, Jan Górski, Jacek Wilk, Wiesław Pardyka, Bogdan Dudkowski i Bogdan Pecio. Wstrzymali się: Jerzy Sołdek, Ryszard Sałęga. Wynik głosowania był zaskakujący 6:6:2. Wniosek nie przeszedł i uchwała nie weszła do porządku obrad RM. Dlaczego?

Radny Tadeusz Adamczyk tłumaczył, że radnym głosującym przeciw, tak naprawdę chodzi tylko o to, by trzymać się zasad i nie wprowadzać w ostatniej chwili do porządku obrad ważnych projektów uchwał. Już wielokrotnie zwracali na to uwagę burmistrzowi.
Burmistrz, zaskoczony nieco decyzją radnych, zapowiedział, że projekt tej uchwały pojawi się w porządku obrad na kolejnej sesji.
Planowany od kilku lat pomysł wyprowadzenia z centrum miasta bazy MZGKiM ma szansę na realizację. Są zarezerwowane na ten cel pieniądze w gminnym budżecie, a decyzja o losie tej inwestycji należy do radnych.

(0 głosów)