Napisane przez  UML
08
Lut
2014

Nałęczów w lubelskim obszarze funkcjonalnym

14 stycznia br. włodarze 12 miejscowości: Świdnika, Nałęczowa, Konopnicy, Wólki, Jastkowa, Niemców, Strzyżewic, Niedrzwicy Dużej, miasta i gminy Lubartów, Głuska oraz Mełgwi skupionych w LOF podpisali umowę o współpracy w ramach realizacji projektu „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Cele projektu to: zaplanowanie sprawnego połączenia ww. miejscowości województwa lubelskiego z Lublinem w ramach partnerstwa, tworzenie spójnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego oraz stworzenie strategii rozwoju Lubelskie- go Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Lublin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 2,2 mln. Wartość całkowita projektu wynosi 2,5 mln zł. Termin realizacji 01.02.2014 – 31.03.2015 r.

(0 głosów)