Napisane przez  BW
18
Paź
2007

Akcja "Azbest" rusza

Nie wiesz co zrobić ze zdjętym z dachu eternitem lub innymi materiałami zawierającymi szkodliwy azbest? Już od 12 października z polecenia gminy sołtysi rozpoczęli inwentaryzację. Do końca listopada mają zebrać informacje ze swoich sołectw o ilości wyrobów zawierających azbest oraz kiedy ich właściciele zamierzają pozbyć się go ze swojego gospodarstwa.


- Informacje te pozwolą nam opracować Gminny Plan Usuwania Azbestu, który przedstawimy w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. UM przyznaje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje dla gmin na dofinansowanie w 50% demontażu, transportu i zdeponowania tych odpadów na składowiskach. - tłumaczy zastępca burmistrza Mariusz Topolski. - Pozostałe koszty pokryje gmina pieniędzmi z własnego budżetu.

To długoterminowy plan usuwania szkodliwych wyrobów z azbestu. Ministerstwo Gospodarki realizuje 30- letni "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" od 2002 roku. Dlatego w informacji podawanej sołtysom trzeba określić czas przewidywanego demontażu np. dachu z eternitu. To pozwoli ułożyć funkcjonalny Gminny Plan Usuwania Azbestu i w każdym roku wykorzystać przewidzianą dotację na jego usuwanie. Warto wiedzieć, że Lubelszczyzna zajmuje drugie miejsce w kraju jeśli chodzi o ilość używanego azbestu, wykorzystywanego głównie w budownictwie.
Dlatego 20 firm w powiecie, które mają uprawnienia do usuwania azbestu na bezrobocie na pewno nie będą narzekać. Tak więc nie trzeba wywozić azbestu do lasu - przyjadą, odbiorą - w ciągu 25 lat.

(BW)

 

(0 głosów)