Napisane przez  red
18
Lis
2007

Z sesji Rady Miasta

Nowy radny Piotr Pytlak złożył przysięgę i oficjalnie rozpoczął pracę w Radzie Miasta.

 • Decyzją radnych gmina przystąpiła do Związku Międzygminnego pod nazwą Celowy Związek Gmin Proekob w Bełżycach. Gminy należące do tego związku mają wspólnie opracować system gospodarki odpadami i działanie na rzecz ochrony środowiska. Do tego związku gmin należą gminy: Jastków, Wojciechów, Bychawa, Konopnica, Krzczonów, Wysokie, Jabłonna.
 • Radni wybrali w tajnym głosowaniu kandydatów na ławników. Na ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie wybrano: Martę Kempisty. Natomiast ławnikami Sądu Rejonowego w Puławach zostali: Janina Michalska, Stanisław Czesław Kędziora, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- Krystyna Wegenke.
 • Radni wyrazili zgodę na powołanie spółki "Termy Nałęczowskie" sp. z o.o., która zajmie się realizacją tej ogromnej inwestycji. Podczas sesji zapadła decyzja, by projekt umowy tej spółki przegłosować w innym terminie.
 • W porządku obrad znalazła się m.in.: kwestia udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie" bonifikaty w wysokości 95% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na których znajdują się budynki spółdzielni.
 • Radni zgodzili się na użyczenie na dłużej niż trzy lata stadionu i terenów przylegających przy ul. Paderewskiego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć i zawodów upowszechniających kulturę fizyczną i sport.
 • Dobra wiadomość dla nauczycieli przedszkoli, którzy od stycznia br. nie mogli pobierać dodatku dla nauczycieli wychowawców. Po zmianach wychowawcy w oddziałach przedszkolnych też będą wynagradzani za tę pracę.
 • Zatwierdzono wysokość górnych stawek opłat za: odbiór odpadów komunalnych 2,50 zł (netto) za dm3 oraz wywóz nieczystości ciekłych 10 zł za 1 m3 (netto). Uchwalono również nowy cennik opłat targowych pobieranych na terenie gminy Nałęczów.
 • Radni nie uznali za zasadną skargi na burmistrza, skierowanej do urzędu przez pp. Gazdów, którzy kwestionują zapisy o warunkach zabudowy dla sąsiadującej z ich nieruchomością działki.

  To tylko kilka z tematów poruszanych na sesji. Trwają prace Rady Miasta nad przygotowaniem nowego regulaminu i statutu RM, a wszystko po to, by radni aktywniej i efektywnie pracowali.

  (RED)
(0 głosów)