Napisane przez  red
18
Lis
2007

Pierwszy krok do obwodnicy

Na czwartkowej (22.11.2007) radzie technicznej, na której Biuro Projektowe Aksa z Warszawy- autorzy koncepcji przebiegu obwodnicy w ciągu dróg wojewódzkich 830-przedstawili jej warianty. Wyjaśniali też kwestie budzące wątpliwości, niepokój władz samorządowych, które pojawiły się podczas "studiowania" metrów map z wyrysowaną koncepcją obwodnicy oraz po rozmowach z najbliższymi sąsiadami obwodnicy.

Obwodnica ma przebiegać przez teren gmin Nałęczów i Wąwolnica i na etapie tworzenia koncepcji położenia obwodnicy wszelkie pojawiające się sporne kwestie są wyjaśniane. Pewne kwestie są nadal na etapie rozstrzygania, uzgadniania. - Na naszym terenie pewien niepokój budzi połączenie "Nałęczowianki" z obwodnicą- mówi burmistrz Andrzej Ćwiek.
To będzie dalej dyskutowane, rozważane tak jak kwestia budowy obwodnicy na pewnych odcinkach - "po terenie" czy olbrzymimi estakadami. Zapewne wiele osób chciałoby, żeby jak najszybciej ruszyła budowa. Jednak do tego etapu jeszcze droga daleka.
- Koncepcja jest podstawą do tworzenia projektu. To pierwszy krok. Dopiero potem jest przygotowywany projekt, trzeci etap to wykupywanie terenów pod budowę i dopiero etap budowy obwodnicy - tłumaczy burmistrz Andrzej Ćwiek Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW), inwestor tej olbrzymiej budowy, kiedy w lutym br. zaczynano prace nad koncepcją, mówił w optymistycznym wariancie o zakończeniu prac w 2011 roku , teraz przesuwa się ten termin do 2014-15 roku.

(0 głosów)