16 Kwi 2007
Dział: Władze

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

W marcowych wyborach uzupełniających do Rady Miasta największą liczbę głosów uzyskał Radosław Samoń-Drzewicki. Do urn (04.03.2007) poszły zaledwie 334 osoby z okręgu nr1. (czyli 15 procent uprawnionych -poprzednio głosowało 55 procent). Nowy radny złożył ślubowanie podczas ostatniej sesji (29.03.2007).
16 Mar 2007
Dział: Władze

Los kolosa

Lotem błyskawicy obiegła Nałęczów wieść, że sanatorium MSWiA zostało sprzedane i ma nowego właściciela. Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła.    Zapytaliśmy (15.02) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o los sanatorium MSW, które znajduje się na terenie gminy Nałęczów.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Stanowisko zarządu OSP w Nałęczowie w sprawie utworzenia posterunku PSP

Są projekty, pomysły zawodowej Państwowej Straży Pożarnej, by w większych miejscowościach regionu utworzyć Posterunki Państwowej Straży Pożarnej. Posterunki te, byłyby obsadzane zawodowymi strażakami, którzy pełniliby całodobowy dyżur. Dla strażaków z OSP, to dość kłopotliwa propozycja.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Budujemy drogi

   Na trzech kolejnych sesjach Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRiRW) pracowała nad zagadnieniem budowy i remontów dróg na terenie naszej gminy.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Plany

IV sesja rady miejskiej    Burmistrz Gminy Andrzej Ćwiek, wyjaśnił zgromadzonym na sali, że głównym powodem potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy na 13 lat, są wymogi niezbędne przy ubieganiu się o dotacje unijne.
16 Mar 2007
Dział: Władze

"Likwidacja" szkół

IV sesja rady miejskiej    Podczas styczniowej RM do rąk radnych trafił też projekt uchwały o likwidacji dwóch szkół: Zaocznego Liceum Ekonomicznego oraz Policealnego Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego należących do ZS nr 1.im. Z. Chmielewskiego.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Charz B - "NIE"

IV sesja rady miejskiej (30 stycznia 2007)    Podczas czwartej sesji Rady Miejskiej, kiedy to już wydawało się, że i ta sesja będzie równie bezbarwna, nudna i pozbawiona emocji oraz kolorytu, jak wszystkie poprzednie, w których Państwa sprawozdawca chcąc nie chcąc uczestniczył; kiedy prawie zacząłem przysypiać, pojawił się temat Charza B
16 Mar 2007
Dział: Władze

Parkiet do reklamacji

Urząd Miejski w Nałęczowie złożył u wykonawcy reklamację dotyczącą parkietu w nowej hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. W związku z licznymi odkształceniami parkietu (parkiet korytkuje się) ustalono, że zostanie wykonana całkowita wymiana parkietu.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Wyborcy z okręgu wy-borczego nr 1 wybiorą (04.03.2007) brakującego radnego z sześciu kandydatów ubiegających się o mandat radnego.
16 Mar 2007
Dział: Władze

Trzy koma pięć

Po długotrwałych i emocjonujących negocjacjach doszło do porozumienia w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Marzyli oni o 6% dodatku. Burmistrz twierdził, że i 4%, byłoby zabójcze dla budżetu gminy.