21 Lip 2003
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

Więcej policji 5 czerwca na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta podjęto długo oczekiwaną decyzję w sprawie zwiększenia obsady w nałęczowskim Komisariacie Policji. Całodobowy dyżur pełnić tam będzie 12 policjantów. W uchwale czytamy m.in.: "Gmina Miejska Nałęczów zapewnia pokrycie kosztów utrzymania dodatkowo zatrudnionych policjantów w ilości 2 etatów przez okres co najmniej 5 lat. W…
21 Lip 2003
Dział: Władze

Zaglądamy do portfeli radnych

Zgodnie z ustawą o jawności danych majątkowych radni, wójtowie, burmistrzowie i inne osoby na państwowych stanowiskach do 30 kwietnia 2003 miały obowiązek przedstawić oświadczenia majątkowe za rok 2002. W wypełnianych przez te osoby formularzach znalazły się m.in. pytania o zasoby pieniężne (w złotych, walucie obcej i papierach wartościowych), posiadane domy, mieszkania i gospodarstwa rolne, udziały…
21 Maj 2003
Dział: Władze

Wybory sołtysów

Znane są już w większości sołectw wyniki wyborów sołtysów i przewodniczących.
21 Maj 2003
Dział: Władze

Z Rady Miasta

SESJA MARCOWA 25 III odbyła się sesja Rady Miasta.
21 Maj 2003
Dział: Władze

Z Ratusza

W telegraficznym skrócie:
21 Maj 2003
Dział: Władze

Oświadczenia majątkowe

30 kwietnia minął termin składania oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne (m.in. burmistrz, radni, dyrektorzy zakładów komunalnych). Zgodnie z zasadą jawności od tego momentu mamy wgląd w te dane. Niestety w praktyce wyglądało to nieco inaczej. Na prośbę o przedstawienie oświadczeń majątkowych radnych usłyszeliśmy od uprzejmej pani zastępcy pani sekretarz w Urzędzie Miasta: "Absolutnie nie jest…
21 Mar 2003
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

Następna sesja Rady Miasta Po dłuższej przerwie odbędzie się 25 III o godzinie 10:00 kolejna sesja Rady Miasta. W programie sesji znajdą się m.in.: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002, zmiany w budżecie na 2003 r., przystąpienie do opracowania planów zagospodarowania dwóch obszarów w obrębie Nałęczowa, przyjęcie nowego regulaminu funkcjonowania Zakładu Wodociągów i…
20 Lut 2003
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

SOŁTYSI TAK JAK RADNI Na sesji Rady Miasta 29 listopada, bardzo długiej i burzliwej, ustalono m.in. wysokość diet radnych i diety przewodniczącego Rady. Wniosek Wojciecha Chamerskiego o pozos-tawienie diet radnych w dotychczasowej wysokości 75 zł za posiedzenie rady i komisji został odrzucony przy 5 głosach za (W.Chamerski, M.Duńska, M.Głos, L.Góralski, W.Mędrek), 3 wstrzymu-jących się i…
20 Lut 2003
Dział: Władze

Samorządowcy pod lupą

Jeszcze nie opadły emocje po niedawnych wyborach samorządowych, jeszcze radni nie okrzepli w swoich rolach, a już znaleźli się na celowniku najwyższych organów kontroli. Dyskutowane w Sejmie od wielu miesięcy zagadnienie oświadczeń majątkowych znalazło swój finał w podpisanej 10 grudnia 2002 r. przez prezydenta Kwaśniewskiego nowelizacji ustaw samorządowych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1…
20 Lut 2003
Dział: Władze

Gdzie te chłopy?

Zdecydowana większość rolników zignorowała wybory do Izby Rolniczej Nie ucichły jeszcze echa niedawnych wyborów samorządowych, a tu kolejna okazja stawiania krzyżyków. Jednak do tych wyborów mogli przystąpić jedynie płatnicy podatku rolnego oraz podatku od działów specjalnych produkcji rolnej. Wszyscy rolnicy należą do Izby Rolniczej, która jest ich samorządem zawodowym.