22 Lut 2004
Dział: Władze

Wieści z gminy

Wkrótce przetarg na budowę dróg. Rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2004 r. Burmistrz Nałęczowa powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów:
21 Wrz 2003
Dział: Władze

Sesja Rady Miasta

Oszczędności i wydatki Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 sierpnia, zapadł szereg decyzji związanych z nowelizacją budżetu gminy. Niektórym dodano pieniędzy, gdzie indziej ich uszczknięto.
21 Lip 2003
Dział: Władze

Wyniki referendum europejskiego

Po referendum europejskim jakby uciszyły się dyskusje na temat celowości polskiej akcesji do Unii Europejskiej. Mimo wielu sceptycznych głosów w tej sprawie wyniki głosowania pokazują, że Polacy chętni są do wstąpienia. Okazuje się jednak, że zwolenników Unii w gminie Nałęczów, podobnie jak w większości gmin powiatu, jest mniej niż przeciętnie w kraju, bo poniżej 2/3…
21 Lip 2003
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

Więcej policji 5 czerwca na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta podjęto długo oczekiwaną decyzję w sprawie zwiększenia obsady w nałęczowskim Komisariacie Policji. Całodobowy dyżur pełnić tam będzie 12 policjantów. W uchwale czytamy m.in.: "Gmina Miejska Nałęczów zapewnia pokrycie kosztów utrzymania dodatkowo zatrudnionych policjantów w ilości 2 etatów przez okres co najmniej 5 lat. W…
21 Lip 2003
Dział: Władze

Zaglądamy do portfeli radnych

Zgodnie z ustawą o jawności danych majątkowych radni, wójtowie, burmistrzowie i inne osoby na państwowych stanowiskach do 30 kwietnia 2003 miały obowiązek przedstawić oświadczenia majątkowe za rok 2002. W wypełnianych przez te osoby formularzach znalazły się m.in. pytania o zasoby pieniężne (w złotych, walucie obcej i papierach wartościowych), posiadane domy, mieszkania i gospodarstwa rolne, udziały…
21 Maj 2003
Dział: Władze

Wybory sołtysów

Znane są już w większości sołectw wyniki wyborów sołtysów i przewodniczących.
21 Maj 2003
Dział: Władze

Z Rady Miasta

SESJA MARCOWA 25 III odbyła się sesja Rady Miasta.
21 Maj 2003
Dział: Władze

Z Ratusza

W telegraficznym skrócie:
21 Maj 2003
Dział: Władze

Oświadczenia majątkowe

30 kwietnia minął termin składania oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne (m.in. burmistrz, radni, dyrektorzy zakładów komunalnych). Zgodnie z zasadą jawności od tego momentu mamy wgląd w te dane. Niestety w praktyce wyglądało to nieco inaczej. Na prośbę o przedstawienie oświadczeń majątkowych radnych usłyszeliśmy od uprzejmej pani zastępcy pani sekretarz w Urzędzie Miasta: "Absolutnie nie jest…
21 Mar 2003
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

Następna sesja Rady Miasta Po dłuższej przerwie odbędzie się 25 III o godzinie 10:00 kolejna sesja Rady Miasta. W programie sesji znajdą się m.in.: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002, zmiany w budżecie na 2003 r., przystąpienie do opracowania planów zagospodarowania dwóch obszarów w obrębie Nałęczowa, przyjęcie nowego regulaminu funkcjonowania Zakładu Wodociągów i…