Napisane przez  red
21
Maj
2003

Wybory sołtysów

Znane są już w większości sołectw wyniki wyborów sołtysów i przewodniczących.
Oto lista:

Sołectwo Imię i nazwisko
Bochotnica Henryk Smykla
Kol. Bochotnica Waldemar Więckowski
Antopol Henryk Rodzik
Sadurki Wiesław Rejmak
Czesławice Władysław Kuta
Strzelce Robert Matysiak
Charz A Magdalena Zielonka
Charz B Lucjan Wziątek
Chruszczów Sławomir Kozak
Chruszczów Kol. Krzysztof Rejmak
Drzewce Kazimiera Wójtowicz
Drzewce Kol. Alojzy Rusek
Bronice Maria Danuta Kruk
Bronice Kol. Jadwiga Skoczylas
Paulinów Janina Zagraba
Ludwinów Bogumiła Skrzypiec
Piotrowice Grzegorz Kijewski
Cynków Krzysztof Mazur
Kol. Nałęczów Anita Kisielewska
Osiedle I  
Osiedle III  
Osiedle III Henryk Kuś

   Wybory sołtysów są bardzo ważne. Sołtysi bezpośrednio reprezentują mieszkańców. Mogą wysuwać żądania pod adresem władz miasta, jak też radnych, stąd też wybór sołtysów jest istotną kwestią oraz stanowi przedmiot pewnych zabiegów i starań (co by było, gdyby wszyscy sołtysi w liczbie 21 reprezentowali odmienną opcję niż radni i pan Burmistrz?).
   Do wyborów w osiedlach wyznaczono dodatkowe terminy spotkań, gdyż zbyt mała frekwencja wyborcza nie pozwoliła przeprowadzić wyborów w pierwszym terminie. Szkoda, że mieszkańcy niektórych osiedli i sołectw z jednej strony bardzo krytykują lokalne władze, a z drugiej - nie wykazują zainteresowania wyborem własnych reprezentantów bojkotując wybory. Najbardziej skompromitowały się Osiedle I i II, gdzie na spotkania wyborcze przyszło ledwie 5 - 6 osób. Co więcej również spotkania w drugim terminie nie pozwoliły przeprowadzić wyborów z tego samego powodu. Ostatnie głosowania pokazują jak znikoma część społeczeństwa wykazuje zainteresowanie własnymi sprawami. Czas się chyba zastanowić nad sensem stawiania żądań wobec władz, które w rzeczywistości wybrał kto inny
(0 głosów)