Napisane przez  red
21
Lip
2003

Z Rady Miejskiej

Więcej policji
   5 czerwca na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta podjęto długo oczekiwaną decyzję w sprawie zwiększenia obsady w nałęczowskim Komisariacie Policji. Całodobowy dyżur pełnić tam będzie 12 policjantów. W uchwale czytamy m.in.: "Gmina Miejska Nałęczów zapewnia pokrycie kosztów utrzymania dodatkowo zatrudnionych policjantów w ilości 2 etatów przez okres co najmniej 5 lat. W celu zmniejszenia bezrobocia policjanci winni być mieszkańcami Gminy Miejskiej Nałęczów."


Pożyczka
   Ponadto na sesji uchwalono zaciągnięcie w 2003 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Strzelce (Stara Wieś) - Nałęczów.

Będą kanalizacje?
   Mieszkańcy Charza, którzy już od wielu, wielu lat oczekują instalacji kanalizacyjnej, być może nareszcie doczekają się realizacji tego przedsięwzięcia.
Ogłoszono również przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Strzelce (Stara Wieś). W ogłoszeniu podano wymagany termin realizacji do 31.05.2004 r.

Powstają drogi
   Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa wygrał przetargi na budowę dróg w Piotrowicach i w Kolonii Drzewce. Termin ukończenia obu realizowanych obecnie inwestycji zaplanowano na trzecią dekadę września b.r. Gmina Nałęczów wyda na ten cel łącznie ok. 327 tys. zł.

Konkurenci wykosili się nawzajem
   Około półtora miesiąca temu napłynęło 7 ofert na realizację hali sportowej. Nie odrzucono tylko dwóch - pozostałe odpadły z przyczyn formalnych (braki w dokumentacji itp.).
Po wypełnieniu wymogów formalnych jedynym kryterium była cena. Zwycięzcą przetargu zostało wówczas konsorcjum trzech podmiotów, którego liderem jest "Konsorcjum Przedsiębiorstw" z Dąbrowy Górniczej.
Wynik przetargu został oprotestowany przez firmę Mitex, która powołała się na braki formalne w ofercie konkurencji. Dopatrzono się tak drobnych uchybień formalnych (warunki składania ofert były naszpikowane drobnymi i szczegółowymi wymogami), jak np. numeracja stron na górze nie na dole itp. Przetarg został powtórzony i wygrała go firma skarżąca (Mitex). Z kolei ten wynik został zaskarżony przez firmę z Dąbrowy Górniczej- z bardzo podobnych przyczyn. Wiadomo, że jeśli duże przedsiębiorstwo posiada kilku prawników, to ci dopatrzą się każdego drobiazgu i wytkną konkurencji błędy. Być może Urząd Miasta zbyt drobiazgowo potraktował warunki przetargu. Cały przetarg musi być znów powtórzony. Można przypuszczać, że wykonawca nie zostanie wyłoniony przed końcem roku.
   Przy tym próżno by szukać informacji o tym przetargu w Internecie...
(0 głosów)