Napisane przez  red
22
Kwi
2004

Budżet gminy uchwalony!

Najważniejszą decyzją podjętą przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, 5. marca, było uchwalenie budżetu.


Zgodnie z Uchwałą nr XII/89/2004 budżet gminy na 2004 rok wynosi:
Dochody budżetu gminy: 16.527.473 zł
(w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 427.019 zł)
Wydatki budżetu gminy: 17.513.737 zł
(w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 427.019 zł)

   Tegoroczny budżet jest niższy od poprzedniego, kiedy to wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 18,9 mln. zł. O milion złotych niższe są wydatki inwestycyjne- w tym roku 5.046.954 zł, w zeszłym; 6.051.380. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zamieszczamy ponizej, wykaz całości wydatków budżetu na następnych stronach. Tabele na stronach 10-11 postanowiliśmy nieco uprościć (m.in. pominięto wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w przypadku poszczególnych wydatków). Pełny wykaz wydatków budżetu, jak tez wykaz dochodów:

(dokumenty w pdf)
(0 głosów)