08 Wrz 2006
Dział: Władze

Park w carskich barwach

Ponad kilometr ogrodzenia, 40 nowych ławek, 50 koszy na śmiecie, 60 latarni, prawie 5 kilometrów alejek to wykaz prac wykonanych w nałęczowskim parku zdojowym w ramach projektu rewitalizacji. Urząd Miasta i Gminy Nałęczów zainwestował w te prace prawie 250 tys zł resztę pieniędzy pozyskał z EFRR i z budżetu państwa. Koszt rewitalizacji wyliczono na 1…
08 Wrz 2006
Dział: Władze

Ośrodek turystyczno-rekreacyjny z Tęczy

Wobec co raz bardziej nierenownego Internatu, który z każdym rokiem świeci pustkami w ratuszu podjęto "męską decyzję" i budynek w latach 2006-2008 przejdzie gruntowną modernizację. W Internacie "Tęcza" ma powstać Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny, czyli baza noclegowa z recepcją, windą dla 180 osób.
08 Wrz 2006
Dział: Władze

Plan zagopodarowania dla Strzelec

 19 wrzesnia 2006 w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strzelce.
08 Wrz 2006
Dział: Władze

Co jeszcze na sesji?

Poza wsponiana wyżej inicjatywą "termalną" Rada Miejska w Nałęczowie podjęła na sesji 28 lipca 2006 uchwały:
08 Wrz 2006
Dział: Władze

Ciepła woda zdrowia doda

   Na sesji 28 lipca 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli wspóltworzenia przez Gminę Nałęczów Związku Miedzygminnego "Termy Lubelskie", zadaniem którego ma być realizacja projektu właśnie pod nazwą "Term Lubelskich". Uchwała nie oznacze jeszcze utworzenia związku - w tej sprawie Rada Miejska podejmie osobną decyzję. Wcześniej podobne uchwały, "wyrażające wolę współtworzenia" tegoż…
05 Cze 2006
Dział: Władze

W strefach

W strefie ochronnej "A" zabrania się:
27 Maj 2005
Dział: Władze

Nowy radny

Sołtys wsi Strzelce - Robert Matysiak w wyniku wyborów uzupełniających (27.02) do nałęczowskiej Rady Miejskiej uzyskał najwięcej głosów spośród czterech kandydatów na radnego.
27 Maj 2005
Dział: Władze

Korespondencja hydrogeologiczna

Czyli mądrej głowie dość dwie słowie W piśmie z Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska z 16 lutego 2005. czytamy "(...) aby właściwie ocenić lokalizację cmentarza należy wykonać dokumentację warunków hydrogeologicznych" i dalej: "...istnieje celowość wykonania badań geologicznych (hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich) w tym przypadku na etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru…
27 Sty 2005
Dział: Władze

Zasady wynagradzania nauczycieli - ciągle nieuchwalone

Regulamin wynagradzania nauczycieli, którego uchwalenie planowano na sesji 26 listopada spadł z porządku obrad. Stało się tak, ponieważ nie doszło do wymaganych przez prawo uzgodnień miedzy gminą a związkami zawodowymi nauczycieli. Kwestie sporne to dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny.
27 Sty 2005
Dział: Władze

Logopeda? Cy to f ogóle komus potsebne?

Na ostatniej sesji głosowano m.in. uchwalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć logopedy. Do tej pory obowiązywał wymiar 26 godzin i taka też była propozycja na rok następny. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Marta Głos, postawiła wniosek o zmniejszenie obowiązkowego wymiaru do 20 godz. tygodniowo, zgodnie z sugestią Polskiego Związku Logopedów oraz wzorem innych publicznych placówek…