Napisane przez  red
22
Lut
2004

Wieści z gminy

Wkrótce przetarg na budowę dróg.
   Rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2004 r. Burmistrz Nałęczowa powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów:

 • na budowę drogi gminnej (I etap) w miejscowości Piotrowice, gm. Nałęczów
 • na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronice,
  Komisje tworzą:
  - Zbigniew Pacholik - Przewodniczący Komisji
  - Robert Zagraba - Sekretarz Komisji
  - Jan Sygnowski - Członek Komisji
  - Renata Ziółkowska - Członek Komisji
  - Agnieszka Kucaba - Członek Komisji
  Obie inwestycje będą współfinansowane w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD.

  Będzie technikum dla dorosłych
     Uchwałą z dnia 29 grudnia 2003 Gmina Nałęczów - organ prowadzący dotychczasowe szkoły publiczne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie - powołała do życia nową szkołę: Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych w Nałęczowie. Technikum będzie funkcjonowało od 1 września 2004, w ramach wspomnianego wyżej Zespołu Szkół.

  Z polityki samorządowej:
     W Lublinie powstał Chrześcijański Ruch Samorządowy - ponadpartyjne stowarzyszenie, którego celem jest wprowadzenie chrześcijańskich wartości do polityki samorządowej. Efektem miało by być usunięcie patologi w tej dziedzinie życia społecznego. Ruch bliski jest ZChN-owi, czy Ruchowi Społecznemu a w regionie jest w nim też sporo członków PSL. Przynależność do partii nie jest przeszkodą w działalności w stowarzyszeniu. W powiecie Ruchowi szefują Leszek Gorgol i Wojciech Kuba, w Nałęczowie pełnomocnikiem zostanie najprawdopodobniej Radosław Samoń, w sąsiedniej Wąwolnicy - Piotr Zadora.
(0 głosów)