27 Sty 2005
Dział: Władze

Lokalny Projekt Rewitalizacji

Gwiazdkowy prezent dla mieszkańców Nałęczowa Na sesji 26 listopada Rada Miejska przyjęła Lokalny Projekt Rewitalizacji Nałęczowa. Są w nim zawarte pomysły inwestycji wartych w sumie dziesiątki milionów złotych, które powinny w znacznym stopniu poprawić życie miasteczka. Pieniądze na te inwestycje mają w większości pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Inna sprawa, to szanse na rzeczywistą realizację…
27 Lis 2004
Dział: Władze

Plan zagospodarowania przestrzennego

Z Ratusza Od 9 do 29 listopada w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie do wglądu publicznego wyłożone są: projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru IV - Parku Miejskiego oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnicy wraz z prognozą oddziaływania zmian na środowisko.
27 Lis 2004
Dział: Władze

Milionowe inwestycje w kanalizację

Miasto ogłosiło ostatnio dwa przetargi na budowę kanalizacji: pierwszy, dotyczył budowy sieci kanalizacyjnej Kolonia Bochotnica - Sadurki (długości 5,2 km plus przepompownia ścieków) za około 1,8 mln zł.
27 Paź 2004
Dział: Władze

Oświadczenia majątkowe radnych gminnych (2004)

Publikujemy drugą część oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do składania takowych. W poprzednim numerze GN wydrukowaliśmy oświadczenia najważniejszych urzędników, dzisiaj - radnych. Wymóg składania oświadczeń i ich upublicznienie wprowadzono w zeszłym roku, by ułatwić walkę z korupcją, a równocześnie odrzucanie niesłusznych podejrzeń.
23 Sie 2004
Dział: Władze

Z prac Rady Miejskiej

Rada Miejska obradowała, po dłuższej przerwie, 30 lipca 2004 roku. Radni podjęli następujące decyzje.
23 Sie 2004
Dział: Władze

Oświadczenia majątkowe urzędników gminy 2004

Urszula Borkowska - Sekretarz Gminy Miejskiej
22 Kwi 2004
Dział: Władze

Z Puław: Nowy budżet powiatu

W środę 24.03.2004 na sesji Rady Powiatu Puławskiego przyjęto uchwałę budżetowa na 2004 rok. Projekt uchwały przewidywał dochody powiatu puławskiego na kwotę 48.843.566 zł, (wskaźnik wzrostu względem 2003r 100,63%) wydatki natomiast na kwotę 48.343.566 zł. (wskaźnik wzrostu względem 2003r 96,73%). Nadwyżka budżetu w kwocie 500 tys. zł zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, głównie kredytu…
22 Kwi 2004
Dział: Władze

Budżet gminy uchwalony!

Najważniejszą decyzją podjętą przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, 5. marca, było uchwalenie budżetu.
22 Lut 2004
Dział: Władze

Wieści z gminy

Wkrótce przetarg na budowę dróg. Rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2004 r. Burmistrz Nałęczowa powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów:
21 Wrz 2003
Dział: Władze

Sesja Rady Miasta

Oszczędności i wydatki Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 sierpnia, zapadł szereg decyzji związanych z nowelizacją budżetu gminy. Niektórym dodano pieniędzy, gdzie indziej ich uszczknięto.