Napisane przez  WW
23
Gru
2012

XVII sesja Rady Miejskiej

RM obradowała 11 października br. Obecni byli wszyscy radni. Rozpoczęła się nietypowo, bo od 20 minutowej przerwy spowodowanej koniecznością konsultacji Komisji Rewizyjnej z radcą prawnym.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji - z jedną poprawką, głos zabrał burmistrz p. Andrzej Ćwiek. Omówił on przygotowania do oświetleń ulic Spacerowej i G. Wójcika, budowę ciągu dalszego chodnika na Charzu B, budowę ul. Polnej, stan modernizacji oczyszczalni.

Burmistrz przedstawił wyniki badań hydrologów z Politechniki Krakowskiej - stwierdzili oni przebicie borowinowe rzeki Bochotniczanka - stąd inna barwa wody (no i kaczuszki mają SPA). Jeszcze w tym miesiącu - kontynuował A. Ćwiek - rozpocznie się budowa przystanku busów, będzie kanalizowana ul. Kombatantów. Szkoły podstawowe przystąpiły do projektu "W trosce o lepszą przyszłość", złożono 98 wniosków o stypendia, przygotowywane jest wprowadzenie "podatku śmieciowego"; odbył się jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, proboszcz Marek Czerko rozliczył ubiegłoroczną kwestę - przygotowujemy już następną.

Skarbnik Gminy- Kazimierz Werner podsumował stan finansów za I półrocze 2012. dochody były o 13% większe od I półrocza 2011, subwencje wzrosły o 20%, wydatki też wzrosły o 6,6%. Nie ma zagrożeń realizacji budżetu, nie ma potrzeby zaciągania kredytów! Gmina udzieliła kredytu w wysokości 922 tys. zł Nałęczowskiemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań finansowanych przez UE. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia Elwiro Michała Andriollego Gimnazjum w Nałęczowie. Podobnie jednogłośnie podjęto uchwały o sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości w Charzu A, uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. W Gminie Nałęczów funkcjonują 23 Stowarzyszenia, o dotację wystąpiły 2, ale otrzyma tylko Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa na remont kapliczki na Jabłuszku. Zmieniono kryterium udzielania pomocy materialnej dla uczniów z 456 zł na 351 zł. Dzięki temu więcej osób będzie mogło się o taką pomoc ubiegać.

Rada wyraziła zgodę na używanie znaku Nałęczów jako znaku towarowego "Cisowianki". Rada przyjęła też odpowiedź Komisji Rewizyjnej na wniosek p. T. Stanisławskiego o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul 1-go Maja i Lipowej. Skarga bezzasadna - burmistrz nie ma kompetencji zmieniać ruchu drogowego. W interpelacjach podnoszono problemy z postojem taxi, korkującym się skrzyżowaniem Kolejowa/Armatnia Góra, braku ławeczek na ul. Poniatowskiego i Granicznej, oświetleniem Parku Zdrojowego, butwiejących drzew przy ul. Kombatantów, braku alejki od mostku w Parku do ul. Spacerowej, konieczność zmiany organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie, rewitalizacji centrum Nałęczowa - umowa zostanie podpisana na przełomie lat 2012/2013, a realizacja nastąpi w ciągu 2 lat. Radny Tadeusz Adamczyk zaproponował powołanie miejskiego ogrodnika - burmistrz planuje utworzenie Zakładu Estetyki i Zieleni Miejskiej. Na zakończenie sesji radni uzgodnili wspólne spotkanie wszystkich Komisji na temat propozycji przyszłorocznego budżetu Gminy.

autor: W. Wierzejski
(0 głosów)