Napisane przez  WW
23
Kwi
2012

XII sesja RM

Na początku sesji (20 lutego br.) burmistrz p. Andrzej Ćwiek przedstawił informację o swojej działalności od ostatniej Sesji.

Dowiedzieliśmy się więc, że:

 • ogłoszono nabór ofert na handel w parku Zdrojowym,
 • wzgórze "Poniatówka" wreszcie zostało formalnie uznane za mienie gromadzkie,
 • wykonano ekspertyzę budowlaną willi "Osłoda" przy Armatniej Górze. Niestety, eksperci stwierdzili, że nie nadaje się ona do remontu,
 • ulica Graniczna została uznana "po części" drogą wojewódzką, a to oznacza partycypację samorządu lubelskiego w jej utrzymaniu, kosztach remontu przepustu itp.,
 • staw w parku Zdrojowym zostanie w tym roku oczyszczony najnowocześniejszą metodą. Zajmą się tym naukowcy lubelskich uczelni,
 • ulica Spacerowa została zakwalifikowana do przebudowy.

Następnie przedstawiciele firmy deweloperskiej EKON ELPRO Sp. z o.o. z Lublina zapoznali radnych z koncepcją zagospodarowania terenu po byłym dworcu autobusowym.

Radni podjęli kilka istotnych dla naszej społeczności uchwał:

 • o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czesławicach,
 • w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 • zmienili opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nałęczów z 1,30 zł na 1,80 zł za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin,
 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Młodzieżowy Turniej Piłkarski "Małe Euro 2012"
 • w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych,
 • w sprawie udzielenia pomocy powiatowi puławskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej 2220 L Garbów - Gutanów - Nałęczów - ul. Poniatowskiego w wysokości ok. 500. tys. zł, oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2234 L (Charz B) w wysokości 12.535 zł.

W związku z tymi uchwałami nastąpiły pewne zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. Rada dokonała również zmian w składach osobowych Komisji, zatwierdziła plany pracy Stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

W interpelacjach pytano o tempo usuwania azbestu - funduszy na ten cel Gmina ma mało, a potrzeby są duże. Problem ten pilotuje inspektor ochrony środowiska - Karol Kucaba. Na pytanie, dlaczego nie usunięto jeszcze martwych drzew w Parku Zdrojowym, burmistrz wyjaśnił, że wycinką drzew zajmie się OSP, lecz wcześniej dendrolog musi je zakwalifikować.

Na zakończenie poinformowano o korespondencji przewodniczącego Rady z p. Tadeuszem Stanisławskim, który domaga się, by na ul 1 Maja wprowadzić jednokierunkowy ruch pojazdów!

autor: W. Wierzejski
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Nowa radna Handel w parku »