Napisane przez  WW
23
Kwi
2012

Zobacz studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - informuje burmistrz Nałęczowa - w dniach od 2 kwietnia 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie w sali nr 16 (I piętro).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 roku w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w godzinach od 16.00 do 20.00. Istnieje możliwość spotkania z głównym projektantem. Terminarz dyżurów na stronie www.naleczow.pl.

autor: W. Wierzejski
(0 głosów)