Napisane przez  W. Wierzejski
08
Paź
2013

Jacek Wilk zastąpił Wojciecha Chamerskiego

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie, obradująca 27 września – dokładnie 3 miesiące od poprzedniej – rozpoczęła się sensacyjnie. Otóż przewodniczący Rady Wojciech Chamerski zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dwa punkty: rezygnacja z funkcji przewodniczącego Rady oraz wybory nowego przewodniczącego.

– Moja decyzja jest przemyślana i ostateczna – podkreślał Chamerski. – Uzasadnienie krótkie: nie jestem w stanie pogodzić swoich spraw służbowych z pełnieniem tej funkcji. Do wyborów został rok i burmistrzowi jest potrzebna osoba, która jest tu na miejscu. Burmistrzowi potrzebne jest wsparcie ze strony przewodniczącego, a ja z moją pracą zawodową nie jestem w stanie wypełniać tych funkcji.

Radny Tadeusz Adamczyk złożył wniosek formalny, aby nowego przewodniczącego wybrać na następnej sesji, jednak wniosek nie przeszedł (6 głosów – za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się). Obydwa punkty weszły do porządku obrad. Do 14. pkt obradom RM przewodniczył Wojciech Chamerski, zaś wiceprzewodnicząca Marta Głos od punktu 15., dotyczącego rezygnacji z funkcji przewodniczącego RM, do końca sesji. Większością głosów rezygnacja została przyjęta. W. Chamerski podziękował za współpracę obydwu panom burmistrzom, pani sekretarz, wszystkim pracownikom Urzędu oraz radnym. Następnie radni powołali komisję skrutacyjną do zorganizowania wyborów nowego przewodniczącego, w składzie: Jarosław Wartacz, Ryszard Sałęga i Anna Maciążek.

Wojciech Chamerski zgłosił kandydaturę radnego Jacka Wilka. Anna Maciążek zaproponowała kandydaturę Marty Głos, ale ta nie wyraziła zgody. Po przerwie radni głosowali na jednego kandydata na nowego przewodniczącego RM. W tajnym głosowaniu wzięło udział 13 radnych (Kazimiera Wójtowicz i Jan Górski – nieobecni), 11 głosów za kandydaturą Jacka Wilka, a 2 przeciw.

– Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie państwo obdarzyli podczas głosowania. Jedynie mogę żałować, że nikt nie stanął do walki o tę funkcję. Dziękuję za rekomendację przewodniczącemu Wojciechowi Chamerskiemu, bo pełnić funkcję przewodniczącego po kimś takim jest zaszczytem. Postaram się dorównać jego umiejętnościom. Tak więc, nieoczekiwanie, od 27 września 2013 r. mamy nowego przewodniczącego Rady Miejskiej.

Więcej informacji o wrześniowej sesji na www.naleczow.com.pl.

(0 głosów)