Napisane przez  BW
08
Paź
2013

Fundusz sołecki

Do końca września br. sołtysi mieli czas na złożenie wniosków do projektu budżetu na 2014 r. z wyszczególnieniem, na jaką inwestycję mieszkańcy danego sołectwa chcą przeznaczyć przypadającą im kwotę z funduszu sołeckiego.

W ubiegłym roku mieszkańcy sołectw przeznaczyli pieniądze m.in. na: zakup monitoringu SP w Drzewcach, remont drogi gminnej w Paulinowie, budowę odcinka chodnika przy ul. Kombatantów w Kol. Nałęczów, w Piotrowicach – wykończenie prac przy rowie olszowieckim, zakup sprzętu sportowego dla Parafialnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Chrobry”, zakup dwóch kamer na boisko sportowe. W Czesławicach – zakup czterech tablic ogłoszeniowych. Charz B zakup 10 ławek, Charz A – 4 szt. ławek i śmieci. W Bronicach Kol. zakupienie kosy spalinowej, paliwa do koszenia trawy na terenie sołectwa.

Kol. Drzewce – dofinansowanie do wycieczki KGW, dofinansowanie do kultury i sportu oraz innych potrzeb młodzieży z terenu sołectwa. Część wnioskowanych inwestycji została już zrealizowana, inne mają być ukończone do końca br. roku. Ci, którzy narzekają, że nie mogą decydować o tym, na co wydawane są publiczne pieniądze, mają raz w roku okazję, by wykazać się inicjatywą na rzecz społeczności swojego sołectwa. Szkoda tylko, że frekwencja na tych spotkaniach jest mizerna.

(0 głosów)