Dział: Ogólna

Historia Szkoły Podstawowej w Sadurkach

Najstarsze wzmianki o edukacji w Sadurkach dotyczą czasów sprzed pierwszej wojny światowej. We wsi nie było wówczas szkoły. Nauka odbywała się w ciasnych mieszkankach u chłopów. W tzw. szkolnych pomieszczeniach brakowało mebli i pomocy naukowych. W zachodniej części Sadurek uczył niejaki Wierzbicki Jan a we wschodniej Depta Janina z Warszawy. Języka polskiego uczono z podręczników "Strzecha rodzinna" i "Snopek", a rachunków bez podręcznika. Za naukę rodzice płacili żywnością. Dzieci fornali i biednych chłopów uczyły się tylko czytać z książeczki do nabożeństwa (w języku polskim i rosyjskim).

Spadkobiercy stuletniej tradycji

Uroczystości 100-lecia Kółka Rolniczego w Piotrowicach
   11 lutego 2006 roku w sali szkoły w Piotrowicach odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania kółek rolniczych w tej miejscowości (tekst o historii tychże zamieszczamy obok). Były to, jak dotąd, jedyne obchody tak zasłużonej rocznicy kółka rolniczego w naszym województwie.

Dział: Ogólna

Historia Kółka Rolniczego w Piotrowicach

 Pierwsze kółka rolnicze na terenie Gminy Nałęczów powstały już na początku XX wieku, jako jedne z pierwszych w Królestwie Polskim. Koniec 1906 roku to okres powołania Kółka Rolniczego w Piotrowicach. Założycielami kółka byli rdzenni mieszkańcy wsi jak i osadnicy którzy wykupili część gruntów od dziedzica Jana Miliwicza rezydującego we dworze w Czesławicach.

Dział: Sport

Przedstawiamy drużynę orlików KS Drzewce

Klub Sportowy Drzewce istnieje od 2002 roku. "Ale dopiero od 2005 roku, kiedy wreszcie przeszliśmy całą tę drogę biurokratyczną, jesteśmy stowarzyszeniem." - mówi Krzysztof Głos, wiceprezes - "Zarejestrowani jesteśmy od 14 lipca 2005 przy Starostwie w Puławach."

logo gazeta naleczowska

reklama