Napisane przez  pw
27
Sty
2005

Zasady wynagradzania nauczycieli - ciągle nieuchwalone

Regulamin wynagradzania nauczycieli, którego uchwalenie planowano na sesji 26 listopada spadł z porządku obrad. Stało się tak, ponieważ nie doszło do wymaganych przez prawo uzgodnień miedzy gminą a związkami zawodowymi nauczycieli. Kwestie sporne to dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny.

   Wszystkie szkoły poza Liceum im. Żeromskiego, które podlega powiatowi, i Liceum Plastycznym (podlega ministerstwu) są zarządzane przez gminę. Sprawa dotyczy więc znacznej większości nauczycieli pracujących w naszej gminie. Rozmowy między przedstawicielami nauczycieli a władzami gminy są kontynuowane. Więcej na tewen temat w następnym numerze GN.
(p.w.)
(0 głosów)