Napisane przez  GUS
22
Lip
2010

Daj się spisać

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 od 1 września do 31 października rachmistrze będą zbierać informacje według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00.

Warto więc zapamiętać lub zapisać poniższe informacje o swoim gospodarstwie rolnym:

  • użytkowanie gruntów
  • powierzchnia zasiewów,
  • pogłowie zwierząt gospodarskich,
  • prowadzenie działalności rolniczej,
  • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
  • struktura dochodów gospodarstwa domowego,
  • aktywność ekonomiczna,
  • zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
  • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.
autor: (GUS)
(0 głosów)