Dział: Władze

Opłata uzdrowiskowa

Na mocy "ustawy uzdrowiskowej" i uchwały Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2007 roku, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi są inkasentami zobowiązanymi do poboru obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej i do przekazywania jej do budżetu Gminy Nałęczów.

Dział: Władze

Centrum – rewitalizacja

Gmina Nałęczów złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji centrum Nałęczowa. Wniosek przeszedł już ocenę formalną, co nas cieszy, biorąc pod uwagę jego złożoność wynikającą z różnorodności działań wpisanych do jednego wniosku.

Mamy nadzieję, że uzyskamy wnioskowane dofinansowanie, a jeżeli tak się stanie, to będziemy realizować następujące zadania:

Dział: Władze

Ochronka

Bardzo ważnym dla Nałęczowa obiektem jest budynek Ochronki i otaczający ją park wraz z ogrodzeniem. Budynek został wyremontowany.

Chcieliśmy w nim uruchomić Izbę Tradycji Nałęczowa.

Dział: Inne

Targ "Pod łabędziem"

Mam nadzieję, że targowisko miejskie ze względu na ciekawą architekturę i funkcję będzie swego rodzaju atrakcją turystyczną.

logo gazeta naleczowska

reklama