Napisane przez  red
22
Lis
2010

Nałęczów XXI

U progu następnej dekady

Centrum i gmina

Naturalnym porządkiem rzeczy serce gminy miasto Nałęczów powinno się rozwijać przede wszystkim jako uzdrowisko, miejscowość turystyczna. Mieszkalnictwo, usługi komunalne, produkcja i cała infrastruktura obsługi miasta z pożytkiem dla rozwoju lokalnego może się umiejscowić na jego obrzeżach, w okalających Nałęczów wioskach.
Ta komplementarność w planowanym rozwoju Nałęczowskiego Regionu jest szalenie istotna. Centrum Gminy miasto-ogród generuje główny przychód z działalności sanatoryjno-turystycznej, zaś okoliczne miejscowości "pracują" na rzecz centrum, ale także korzystają z marki, jaką wypracowuje centrum. W efekcie funkcje pomocnicze wsi wobec centrum gminy rozwiną lokalny przemysł (piekarnie, masarnie, handel, zakład gospodarki komunalnej, powstanie Nałęczowska Kooperatywa Rolna). Dzięki nim wzrośnie zainteresowanie osiedlaniem się w miejscowościach ościennych Nałęczowa. Plan zagospodarowania przestrzennego musi temu procesowi sprzyjać, ale przestrzegać priorytetu zachowania walorów przyrodniczych regionu. Istotą jest nie budowa skansenu, ale zrównoważonego środowiska sprzyjającemu ludziom, faunie i florze. Warunkiem harmonijnego rozwoju jest traktowanie całego regionu jako jednego organizmu, zależnego od siebie i wzajemnie się napędzającego. Zbudowanie takiego organizmu jest zadaniem na naszą pierwszą kadencję lata 2010-2014.

Planowanie i inwestycje

 • modyfikacja planów zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić powstawanie nowych siedlisk, z baczeniem, by architektura i jej usytuowanie harmonizowała z krajobrazem i przestrzenią;
 • uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nakierowanego na interes publiczny;
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przestawienie wsi na funkcję pomocniczą w stosunku do Nałęczowa;
 • remont i modernizacja oczyszczalni ścieków, skanalizowanie pozostałych wsi;
 • szybkie zagospodarowanie b. sanatorium MSW;
 • budowa obwodnicy i skomunikowanie wewnętrzne gminy;
 • budowa łatwych tras turystycznych, pieszych i rowerowych, a mianowicie:
  • odtworzyć trasę Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Bronice poprzez stację kolejową Nałęczów z Wąwolnicą, wraz z odtworzeniem stacyjek;
  • połączyć szlakami turystycznymi i pieszymi z gminą Wojciechów;
  • w środku Gminy wybudować główny szlak spacerowy, przez Cynków, Las Cynkowski do Czesławic majątku-parku dalej do Nałęczowa- Poniatówki;
  • wespół z okolicznymi gminami przystąpić do budowania szlaków turystycznych (rowerowych/spacerowych) przebiegających wzdłuż gminy od Lublina do Kazimierza/Puław;
 • rozbudowa bazy i infrastruktury agroturystyki, wsparcie doradcze rozwoju hotelarstwa i Spa.

Urząd i społeczność

 • zbudować trwałe i oparte na przyjaznych interesach kontakty z Uzdrowiskiem Nałęczów, a zwłaszcza z wytwórnią wód Nałęczowianka i Cisowianka, traktując je jak flagowe okręty marki Nałęczów;
 • wzmacniać pozycję liderów biznesu w Nałęczowie: Banków i Nałęczowskiej Spółdzielni Handlowej i każdej firmy na terenie Miasta i Gminy. (Powołać organ przedstawicielski lokalnych właścicieli firm do kontaktów roboczych z władzami gminy w celu promowania i wymuszania zachowań probiznesowych na Radzie Miasta i innych organach statutowych Urzędu Miasta i Gminy.);
 • zorganizować nowe miejsca pracy dla 50+ i dla młodych dopiero wstępujących na rynek pracy, wprowadzić ulgi podatkowe dla firm tworzących nowe miejsca pracy;
 • zadbać wreszcie o mieszkańców uzdrowiska, ludzi młodych, zapewnić im możliwości spędzania wolnego czasu;
 • otoczyć szczególna opieką medyczną seniorów, ludzi zasłużonych dla miasta i gminy, przywrócić honorowanie "Zasłużonych dla Nałęczowa".

Najpilniejsze

- wypromowanie trzeciej marki nałęczowskiej, po Nałęczowiance i Cisowiance: Nałęczowskiej Kooperatywy Rolnej jako szansy zaistnienia lokalnych przedsiębiorców rolnych. Nałęczów powinien powołać spółkę do dystrybucji ziemiopłodów nałęczowskiej gminy, wnosząc w aporcie nowo wybudowane targowisko, dając je w zarząd i użytkowanie mieszkańcom Gminy jako zalążek takiego przedsiębiorstwa. Trzeba powołać zarząd, który zająłby się logistyką i dystrybucją w Polsce naszej zdrowej żywności.

(0 głosów)