Napisane przez  AĆ
23
Kwi
2011

Priorytet – oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni ścieków to największe i wyjątkowo skomplikowane zadanie, jakie stoi przed Gminą Nałęczów.

Skomplikowane nie tylko ze względu na złożoność prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie podmokłym i na obiekcie, którego nie można wyłączyć z działania, nie tylko ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących procesów oczyszczania ścieków i ich monitorowania, ale głównie ze względu na finansowanie tej inwestycji.

Została ona co prawda zaliczona do projektów kluczowych dla Województwa Lubelskiego, ale przyznano nam na jej realizację dofinansowanie o wiele niższe od wnioskowanego i zadziwiająco niskie, jak na inwestycję o randze kluczowej dla województwa. W związku z takim dofinansowaniem wystąpiliśmy o zmianę zakresu rzeczowego tej inwestycji i po uzyskaniu zgody zleciliśmy jej przeprojektowanie. Jestem przekonany, że podpiszemy preumowę o dofinansowaniu na początku kwietnia. W tej chwili trwają przygotowania specyfikacji do przetargu na inżyniera kontraktu.

autor: Andrzej Ćwiek
(0 głosów)