Napisane przez  BW
22
Kwi
2011

Społeczna straż rybacka

Podczas dorocznego spotkania sprawozdawczo-szkoleniowego (25.02 br.) w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym spotkali się członkowie Społecznej Straży Rybackiej z powiatu puławskiego, którą kieruje Piotr Rusa.

Najaktywniejsi funkcjonariusze zostali nagrodzeni za zaangażowanie w pracę na rzecz przestrzegania prawa, bezpieczeństwa na wodach oraz ochrony wód i środowiska naturalnego na terenie powiatu puławskiego. W gronie dziewięciu wyróżnionych znaleźli się dwaj funkcjonariusze z Nałęczowa: starszy sierżant PP Nałęczów Grzegorz Materek oraz Rafał Bieliński – komendant Oddziału SSR w Nałęczowie, który opowie nam o swojej społecznej pracy w SSR.

Czym właściwie zajmuje się Społeczna Straż Rybacka?

– Kontrolujemy czy wędkarze przestrzegają Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego na wodach, którymi zarządza PZW – wyjaśnia Rafał Bieliński. – Staramy się też wykrywać przypadki kłusownictwa wodnego. Patrolujemy rzekę Bystrą na odcinku od źródeł do ujścia. Są patrole piesze lub na dłuższych odcinkach pojazdami. SSR nie ma samochodu służbowego, więc korzystamy z prywatnych aut. Podczas tych akcji sprawdzamy, czy z gospodarstw domowych nie są odprowadzane ścieki. Nasza praca opiera się na ustawie o rybactwie śródlądowym i przepisach wydanych na jej podstawie oraz przepisach Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ilu funkcjonariuszy zrzesza Nałęczowski Oddział?

– Do naszego Oddziału należą strażnicy z Nałęczowa i okolic. Jest nas jedenastu. Działamy w SSR kilkanaście lat i jednocześnie należymy do Koła Wędkarskiego "Pstrąg", które w ubiegłym roku świętowało swoje 35-lecie.

Dużo patroli było w minionym roku?

– W ubiegłym roku mieliśmy 63 patroli, w tym z Policją przeprowadziliśmy ich 14, ze Strażą Miejską 10. SSR prowadziła też patrole z Strażą etatową Zarządu Okręgu PZW Lublin (17 patroli) oraz 2 patrole ze strażnikiem Państwowej Straży Rybackiej. Stale współpracujemy z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku – Policją i Strażą Miejską w zakresie ochrony wód. Chciałbym podziękować za współpracę asp. Wojciechowi Sobczakowi, kierownikowi PP Nałęczów i jego podwładnym oraz komendantowi SM Markowi Toporowskiemu i podległym mu strażnikom. Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej noszą czarne umundurowanie i bardzo często można ich spotkać patrolujących okolice Bystrej i Bochotniczanki. Kłusujący, zaśmiecający czy zanieczyszczający rzeki, powinni się mieć na baczności!
Wodom Cześć!

autor: BW
(0 głosów)