Napisane przez  red
23
Kwi
2011

Zaprzysiężenie radnych

Na I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Nałęczowie, zwołanej tydzień po wyborach samorządowych (30 XI 2010 r.), między pierwszą a drugą turą wyborów na burmistrza, ukonstytuowała się nowa Rada Miejska na lata 2010–2014.

Do chwili wyboru nowego Przewodniczącego RM, obrady prowadziła radna Anna Maciążek. Nowo wybrani radni otrzymali pamiątkowe zaświadczenia od Marty Kempisty – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej i gratulacje. – Gratuluję zaufania społecznego i powierzenia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji – sprawowania władzy publicznej. Życzę Państwu, żeby praca w Radzie Miejskiej i komisjach, które zostaną powołane, była owocna i budowała pozytywny wizerunek naszego miasta i przyczyniła się do polepszenia warunków życia mieszkańców. Życzę Państwu wielu sukcesów w tej służbie społecznej.
Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnych gminy Nałęczów uroczyste ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Po odczytaniu tych słów radni pojedynczo ślubowali, mówiąc :"Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg" lub tylko "Ślubuję".

PRZEWODNICZĄCY

Następnie radni dokonali pierwszego wyboru – przewodniczącego Rady Miasta. Zgłosili trzy kandydatury: Wojciecha Chamerskiego, Tadeusza Adamczyka i Marty Głos, ale ta odmówiła ubiegania się o tę funkcję. W tajnym głosowaniu Wojciech Chamerski otrzymał dziesięć głosów, zaś kandydaturę Tadeusza Adamczyka poparło pięciu radnych.
– Dziękuję za wybór – powiedział Chamerski.
– Jeden z wyborców powiedział mi, że to będzie fajna rada… Na oceny przyjdzie czas za cztery lata. Jestem przekonany, że w tym składzie osobowym jesteśmy w stanie zrobić dużo i na pewno będziemy dużym wsparciem dla burmistrza, czego sobie i Państwu życzę.

ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZA

Na drugiej sesji RM 14 grudnia został zaprzysiężony burmistrz Andrzej Ćwiek, zaś radni wyłonili skład poszczególnych komisji, w których będą pracować w czasie kadencji. Publiczność dopisała, choć z każdą godziną obrad topniała…Tajne wybory do komisji są czasochłonne…
Burmistrz-elekt otrzymał zaświadczenie o wyborze i gratulacje od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – Marty Kempisty. Następnie Andrzej Ćwiek złożył ślubowanie. – Obejmując urząd burmistrza gminy Nałęczów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział. Miłym gestem Przewodniczącego RM było wręczenie burmistrzowi symbolicznego klucza do bram miasta. – Ten klucz ma tylko jedno przesłanie, aby Nałęczów był otwarty i dla mieszkańców, i wszystkich gości przyjeżdżających do Nałęczowa – powiedział Wojciech Chamerski wręczając drewniany klucz, pochodzący z 1963 roku, kiedy to nadano prawa miejskie Nałęczowowi.

Burmistrz podziękował mieszkańcom za wybór, pogratulował radnym.
– Wierzę, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby mieszkańcy z naszej pracy byli zadowoleni – powiedział.
W kolejnych punktach programu sesji radni wybierali skład komisji. Prezentujemy je wraz z liczbą głosów (w nawiasie), jakie uzyskali w tajnym glosowaniu.

SESJE O 16.00

Inauguracyjna sesja nie zgromadziła zbyt dużego audytorium, mimo że odbyła się po południu. Radni liczą, że mieszkańcy wykażą większe zainteresowanie pracą samorządu. Radny Bogdan Pecio zgłosił do przegłosowania wniosek o zmianę godzin zwoływana sesji RM. Zaproponowano godzinę 16.00. Przy jednym głosie wstrzymującym się, radni przyjęli ten wniosek.

(0 głosów)