Napisane przez  ZK
16
Kwi
2007

Mamy budżet

Jak podzielić tort? A może raczej jak podzielić skromny placek lub przykryć wszystkich zbyt kusą kołderką? Komisje rady miejskiej na posiedzeniach przed sesją budżetową rady musiały zmierzyć się z tym zadaniem.


   Jak wiadomo pieniędzy w każdym, zwłaszcza domowym budżecie nigdy nie jest za dużo, to samo dotyczy budżetu gminy. Stając wobec gwałtownego wzrostu cen na rynku robót budowlanych burmistrz oraz radni musieli ograniczyć planowane na rok 2007 inwestycje drogowe oraz niestety, także wydatki w innych dziedzinach.

   Reasumując jaki jest ten nowy budżet? Jeżeli chodzi o liczby dochody budżetu na rok 2007 uchwalono na kwotę 22.790.474 zł, natomiast wydatki na kwotę 26.139.580 zł. Spróbujmy przeanalizować co, to oznacza dla mieszkańców gminy. Nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych z pewnością ucieszy wzrost wynagrodzeń w nadchodzącym roku. Cieszy także wzrost wydatków z budżetu gminy na kulturę oraz kulturę fizyczną i sport, a także po raz pierwszy od wielu lat - przeznaczenie funduszy z budżetu gminy na inwestycje w ośrodku zdrowia Niepokoi natomiast spadek inwestycji oświetleniowych i pomimo zwiększenia budżetu na te inwestycje - inwestycji drogowych. Ale kwestą, która wzbudza największe kontrowersje jest wzrost kosztów funkcjonowania urzędu gminy o ponad 400 tys. zł, w stosunku do roku 2006 (o jedną trzecią). Mamy tylko nadzieję, że ten wzrost kosztów spowodowany głównie zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie gminy ( zatrudniono kilkoro nowych pracowników), przełoży się na wzrost jakości obsługi mieszkańców przez urząd.

Zbigniew Kasprzak
(0 głosów)