Napisane przez  BW
16
Kwi
2007

Koncert życzeń

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu
   Komisja obradująca 8.III. br. zapoznała się z wnioskami i propozycjami, które weszły do porządku obrad. Jak to określił burmistrz A. Ćwiek, jest to swego rodzaju "koncert życzeń", każdy czegoś chce. Jednak okazuje się, że tegoroczny budżet wszystkich w pełni nie zadowoli, ale...   Znajdą się pieniądze w budżecie na refundację kosztów dowozu uczniów, którzy mieszkają ponad 3km od szkoły (uczniowie kl I-IV powyżej 3 km, klas starszych i gimnazjum 4 km). Wnioskował o to radny K. Mazur, który przedstawił tę kwestię radnym i zebranym dyrektorom placówek oświatowym podczas tego zebrania. Ważne jest, że nawet tam, gdzie nie dociera komunikacja publiczna, to rodzice sami dowożąc dzieci do szkoły mogą ubiegać się o zwrot kosztów.
   Dowóz dzieci do szkoły, to zadanie gminy i ile dzieci by nie było, to znajdą się pienišdze na to - podsumował burmistrz, a radni pozytywnie zaopiniowali wniosek.

   Inną sprawą poruszaną podczas spotkania, był wniosek o zatrudnienie w gimnazjum woźnego, który pilnowałby porządku i chroniłby uczniów przed pojawiającymi się w szkole dilerami narkotyków. Dyr ZOPO St. Olszewski skalkulował koszt zatrudnienia takiego pracownika i nie będzie to zbytnie obciążenie dla budżetu. Jednak pieniądze nie są tu tak ważne, jak dobro uczniów i na tym nie można oszczędzać. Pomysł z etatem dla woźnego zyskał aprobatę komisji.
   Z kolei dyr SP ZOZ Urszula Marciniak wnioskowała o dotację do zakupu sprzętu medycznego, koniecznego do funkcjonowania nowej poradni kardiologicznej.
   - Do tej pory nie dostawaliśmy nic, więc prosimy teraz o pomoc. Sprzęt, który jest nam potrzebny, jest bardzo drogi - kosztuje 150 tys. - mówiła dyr. Marciniak i w związku z pytaniami radnych przedstawiła droższą i tańszą opcję zakupu. Specjalistyczny sprzęt do laboratorium można już kupić za ok. 30 tys. I ta wersja okazała się bardziej realna na tegoroczny stan budżetu gminy.
   Radni po dyskusji zaopiniowali pozytywnie wniosek, w którym SP ZOZ otrzyma 70.000 zł. Zostanie zakupiony sprzęt do poradni kardiologicznej oraz dokończony remont budynku. Doczekają się też naprawy mocno sfatygowane schody z klinkieru prowadzące do SP ZOZu. Może uda się, po oszacowaniu kosztów naprawy, wyremontować podjazd w ramach odrabianych przez MZGKiM pieniędzy. Radni zaopiniowali też podwyżki dla pracowników administracji w placówkach oświatowych - od 01.01.07. Teraz "punkt" kosztować będzie 50 gr więcej, czyli 5 zł, a najniższe wynagrodzenie ma wynosić 600 zł brutto.

   Komisja zapoznała też przybyłych na obrady dyrektorów placówek oświatowych z ofertą ZL "Uzdrowisko Nałęczów". Zaproponowali oni dzieciom ze szkół w gminie Nałęczów nieodpłatnie korzystanie z basenu w "Atrium". Uczniowie będą mogli korzystać z basenu raz w tygodni przez godzinę. Akcja ruszy po zorganizowaniu w każdej ze szkół harmonogramu wyjść i ewentualnych dowozów na basen. Dyrektorzy szkół mają nad czym myśleć (czy nie wystarczyłyby po prostu zniżki na basen dla dzieci młodzieży?)
   Pieniądze znajdą się też na sport, bo nie samymi drogami żyje człowiek (A.Ć). Jednak nie będzie to więcej pieniędzy niż do tej pory. Poza tym Klub Cisy Nałęczów nie będzie miał problemów z wynajmowaniem hali sportowej, będą na to pieniądze.
   Przewodnicząca komisji A. Maciążek przedstawiła propozycję młodzieży, która chciałby spotkać się z burmistrzem i porozmawiać o swoich pomysłach, potrzebach. Burmistrz zaproponował składanie wniosków, pomysłów, o których chce z nim porozmawiać młodzież. Specjalne spotkanie zaplanowano 19 kwietnia.

   Natomiast nadal w niepewności pozostała dyr. ZS nr 1 im. Zygmunta Chmielewskiego, która podczas spotkania nie uzyskała jasnej odpowiedzi w sprawie planowanego remontu budynku internatu. Nie wiem, co odpowiadać grupom wycieczkowym, które chcą zarezerwować nocleg w maju, czerwcu - będzie remont, czy nie? - pytała dyrektor. Wszystko zależy od decyzji wojewody, który rozważy wniosek burmistrza o możliwości zmian w projekcie przebudowy, na który gmina już uzyskała pieniądze.
   Budżet zamknięty, ale "koncert życzeń" trwa, tyle, że z myślą o przyszłorocznym worku z gminnymi pieniędzmi.

(tekst i fot BW)
(0 głosów)