Napisane przez  BW
17
Maj
2007

Oczyszczalnia do naprawy


iwest oczyszcz    Mamy dobre wieści dla osób mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków - opracowywanie koncepcji modernizacji oczyszczalni jest już na ukończeniu. Ta bardzo szczegółowa koncepcja, to wstęp do projektu i podstawa do napisania wniosku unijnego.
   Od tego czy zostaną pozyskane pieniądze z zewnątrz zależy realizacja tej, zaplanowanej na lata 2008-2009 inwestycji.
W limicie wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne została ujęta modernizacja i remont oczyszczalni.


   Koszt modernizacji oczyszczalni ma wynieść 13,2 mln zł. Gmina ma wyłożyć ze swojej kasy 5,2 mln, resztę pieniędzy (8 mln) chce pozyskać z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Mech.Fin. Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   Gmina myśli o unowocześnieniu oczyszczalni ścieków, również w związku dalszą rozbudową sieci kanalizacji. Jeszcze dwa, trzy lata i będzie można otworzyć okno i pooddychać czystym, nałęczowskim powietrzem.
(ikonografia przedstawia inwestycje długoterminowe wg. uchwały budżetowej 2007r.)

 

(BW)
(0 głosów)