Napisane przez  PW
17
Maj
2007

Charz A - tak! Strefa A - nie!

W związku z przygotowywaniem przez gminę operatu uzdrowiskowego grupa 25 mieszkańców Charza złożyła pismo w sprawie cofnięcia granic strefy uzdrowiskowej A, tj. wyłączenia z niej przedmieścia Charz.
   To w większości zaniedbane, dopiero rozwijające się tereny o charakterze rolniczym, których dalszy rozwój przez przyłączenie do strefy A został praktycznie zablokowany - mówi Gazecie Nałęczowskiej radny Bogdan Pecio.

   "Zwracamy się z prośbą o zmianę tymczasowego statutu uzdrowiska, poprzez ponowne ustalenie granic strefy uzdrowiskowej A" - napisali mieszkańcy rejonu ulic Harcerskiej, Wiejskiej, Powstańców 1863r, Spacerowej w piśmie złożonym 12 kwietnia br. Uważają oni, że granica strefy powinna przebiegać wzdłuż rzeki Bystrej. Autorzy listu nie chcąc zmniejszenia obszaru strefy A, proponują przyłączenie do niej podmokłej, łąkowej doliny Bystrej, łacznie z lasem po jej prawej stronie, aż po Łysą Górę. Zwracają też uwagę na to, że dziwnym jest przyłaczenie wiejskiego przedmieścia, podczas gdy niektóre części miasta, nawet bezpośrednio graniczące z Parkiem Zdrojowym lub o zabudowie willowej pozostają poza strefą A.

 

(PW.)
(0 głosów)