Napisane przez  red
08
Wrz
2006

Co jeszcze na sesji?

Poza wsponiana wyżej inicjatywą "termalną" Rada Miejska w Nałęczowie podjęła na sesji 28 lipca 2006 uchwały:

  • W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Oby udało się ograniczyć dzięki niemu liczbę takich śmietnisk jak to na zdjęciu obok: na Bystrej tuż obok Term Pałacowych...
  • W sprawie nawiązania współpracy z miastem Wieniów w Rosji. Władze gminy Nałęczów planują współpracę z władzami Wieniowa w zakresie kultury, oświaty, sportu i wymiany młodzieży. Liczą też na pojawienie się handlu, współpracy gospodarczej i technologicznej.
  • W sprawie nowego Statutu Miejskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie (w miejsce poprzedniego, uchwalonego w 1995).

    Plan zagospodarowania dla Charzów

    Rada Miejska Gminy Nałęczów uchwaliła 28 lipca 2006 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla dwóch liczących w sumie 126 ha obszarów w Nałęczowie:
  • Charz B. W okresie wyłożenia projektu planu wniesione zostały przez mieszkańców cztery uwagi. Uchwała gminy trzy z nich uwzględniła, a czwartą uwzgledniła częściowo.
  • Charz A. Tu złozono aż 14 wniosków, z czego tylko jeden został uwzględniony w uchwalonym planie, trzy uwzględnione częściowo, a wszystkie pozostałe - odrzucone. Najczęściej składany przez mieszkańców wniosek dotyczył przeznaczenia działki pod zabudowę - gmina nie zgodziła sie na to w ani jednym przypadku.
(0 głosów)