Napisane przez  red
19
Lut
2009

Z sesji

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od minutowej ciszy, upamiętniającej zmarłego radnego Włodzimierza Błaszczyka. Na sesji zabrakło też burmistrza - Andrzeja Ćwieka, który w tym czasie był w Warszawie. Zastępca burmistrza Artur Rumiński poinformował o działalności burmistrza między sesjami. Do najważniejszych działań burmistrza w tym okresie można zaliczyć sfinalizowanie zakupu działki przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem na sport i rekreację. 

Ciągle trwają poszukiwania firm, które zechcą zrealizować budowę Term Nałęczowskich w 100% ze środków własnych. Również ważną kwestią jest remont Ochronki, ogłoszono przetarg na wymianę instalacji elektrycznej i alarmowej. Zaczęto też czynić przygotowania do inwestycji, jaką jest budowa boiska w ramach programu "Orlik".
- Wniosek ten został bardzo wysoko oceniony, przyznano nam dotację w wysokości 660 tys. zł - informował Artur Rumiński (burmistrz A.Ć. był właśnie na spotkaniu precyzującym ten projekt) - Przewidywany czas oddania obiektu to 1 września 2009. W planach jest też modernizacja sali kinowej w celu dostosowania jej do wynajmu na konferencje czy inne spotkania. Niezbędna jest też wymiana 40-letniego projektora i nagłośnienia. 

Tradycyjnie już prowadzone są rozmowy w sprawie obwodnicy i oczyszczalni ścieków. Rozmowy z Kurią w sprawie przekazania terenów pod parking przy kościele parafialnym, na razie stoją w miejscu. - Kuria wolałaby przekazać te tereny w dzierżawę, a to z kolei nie bardzo odpowiada miastu - mówi zastępca burmistrza - Ponieważ w przyszłości może to spowodować problem z obsługą parkingu - sprzątaniem, wywozem śmieci, odśnieżaniem.
Czynności te w ogólnym rozrachunku są dość kosztowne, a gmina nie będzie mogła po okresie wygaśnięcia dzierżawy ponosić kosztów utrzymania. 

Prowadzone są też rozmowy w sprawie placu zabaw, którego sponsorem ma być Nałęczowianka - dzieciaki trzymajcie kciuki! Na sesji przyjęto kilka uchwał, dzięki którym zostanie przebudowana droga powiatowa i położony chodnik przy trasie Piotrowice - Drzewce - Łopatki oraz zostanie wyremontowany odcinek drogi Nałęczów-Wojciechów. Burmistrz decyzją radnych otrzymał dodatkowe wynagrodzenie tzw. "13". Na zakończenie obrad radny Radosław Samoń-Drzewicki ogłosił, że został po raz trzeci dumnym ojcem ślicznej córeczki. Gratulujemy! 

(KW)


Budżet gminy Nałęczów 2009 

Na ostatniej w 2008 roku uroczystej sesji (30.12.08) radni przyjęli prawie jednogłośnie budżet na 2009 rok. Radny Robert Matysiak głosował na "nie", gdyż jak mówił nie ma zaplanowanych inwestycji na Strzelcach. Na co przeznaczony jest tegoroczny budżet i jak jest zasobny? Poniżej wybór informacji z uchwały budżetowej. Zweryfikowano program inwestycyjny. Priorytetowym zadaniem jest modernizacja oczyszczalni. Okazało się, że gmina nie może realizować wg dotychczasowych założeń zadania: Nałęczowskie Termy - budowa basenów termalnych. 

Ogółem projekt dochodów w 2009 r. oszacowano na kwotę 22.847.664 zł. Dochody własne (8.614.722) 38%. Dotacje (4.089.268) 18%. Subwencje (10.143.674) 44%. W projekcie budżetu na 2009 rok środki finansowe po stronie wydatków w kwocie 31.271.375 zł przeznaczono na: wydatki bieżące 20.858.911 zł oraz wydatki majątkowe 10.412.464 zł. Pokrycie deficytu w kwocie 8.423.711 zł nastąpi z nadwyżki z lat ubiegłych 4.922.117 zł oraz pożyczek i kredytów w wysokości 3.501.594 zł. Przewiduje się również spłatę pożyczek i kredytów począwszy od 2010 r. 

Ogółem planując realizację osiem zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 22.039.239 zł, (z czego 6.478.964 zł wydatków planuje się ponieść w 2009 r.) - zakłada się pozyskanie środków zewnętrznych, na łączną kwotę 11.101.353 zł. 

(RED)
(0 głosów)