Napisane przez  AR
19
Lut
2009

Masz zabytek, poczytaj

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące możliwości i procedury pozyskiwania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Uchwały nr II/18/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2006r. - w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz uchwała Nr XI/171/07 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

(AR)
(0 głosów)