Napisane przez  AO, IN
19
Lut
2009

Nie zaskoczy nas sezon

Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej
"Kraina Lessowych Wąwozów" 

- W środku zimy pracujemy na wysokich obrotach, żeby być przygotowanymi na nadchodzący sezon - mówi Wiesław Czerniec, dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Lessowych Wąwozów" - Sezon turystycznie nie zaskoczy nas. Dzięki realizowanemu od lipca do grudnia 2008 roku projektowi "Turystyka głównym czynnikiem rozwoju Krainy Lessowych Wąwozów", dofinansowanemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, mogliśmy zadbać zarówno o skuteczne narzędzia promocji Krainy, jak i o podnoszenie standardu usług turystycznych świadczonych przez naszych członków. Systematyczny rozwój sektora turystyki w Krainie nie byłby możliwy bez ułatwienia podmiotom działającym w branży dostępu do wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku usług turystycznych, jak i do instrumentów finansowych w ramach funduszy unijnych. Lokalna Organizacja Turystyczna poczytuje sobie za główne zadanie wspieranie swoich członków, zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji, kształcenia nowych umiejętności, jak i ich promocji na rynku ogólnopolskim, wykorzystując dofinansowania działań z różnych funduszy. 

I tak w ramach wspomnianego projektu poszerzona została w sposób znaczący oferta promująca region o następujące wydawnictwa: "Szlak muzeów Krainy Lessowych Wąwozów" - znalazły się w nim nie tylko opisy wszystkich muzeów Krainy Lessowych Wąwozów, ale także niezwykle ważne dla turystów informacje o warunkach zwiedzania i cenach biletów. "Szlak Lessowych Wąwozów" - zapoznaje turystę z procesem ukształtowania się lessowych wąwozów oraz z ich charakterystyką; autorzy podają informacje o najważniejszych wąwozach występujących na terenie Krainy. "Szlak smaków Krainy Lessowych Wąwozów" oprowadza smakoszy po magicznych miejscach oferujących wspaniałości kuchni regionalnej, przedstawia zdrowe i smaczne produkty regionalne, przywołuje tradycje kulinarne regionu. "Turystyka aktywna w Krainie Lessowych Wąwozów" - to niezbędny dla każdego turysty informator o możliwości aktywnego spędzania czasu, wraz z przejrzystą mapą z naniesionymi obiektami, zapewniającymi rekreację i czynny wypoczynek. Informator powstał w wersji polsko-angielskiej. Mapa "Szlaki turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów" - jedyna tego rodzaju mapa zawierająca wszystkie szlaki turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów - zarówno istniejące, jak i projektowane, wzbogacone o opisy najciekawszych miejsc, które możemy zwiedzić podróżując po szlaku. 

Zorganizowane zostały też szkolenia dla podmiotów prowadzących działalność turystyczną w sześciu zakresach: Tworzenie i promocja lokalnych produktów turystycznych, Od pomysłu do zrealizowanego projektu, Zastosowanie technik komputerowych w działalności turystycznej, Dziedzictwo kulinarne Krainy Lessowych Wąwozów, Standaryzacja usług turystycznych, Lokalny animator turystyki dzieci i młodzieży. 

Projekt przyczynił się do rozpowszechnienia idei podejmowania innowacyjnych działalności w branży turystycznej na terenie Krainy, a jednocześnie uświadomił, jakie problemy w rozwoju turystyki nie zostały jeszcze przezwyciężone. - Będzie on punktem wyjścia do dalszych działań, które w przyszłości zaowocują upowszechnieniem wizerunku Krainy Lessowych Wąwozów jako jednego z najatrakcyjniejszych subregionów Polsce - konkluduje Wiesław Czerniec. 

Agnieszka Ozimek / Izabella Nowotny
(0 głosów)