Napisane przez  red
21
Mar
2003

Wieści ze szkół

Kolejni dyplomowani
   Kolejni nauczyciele z terenu miasta osiągnęli wyższy szczebel kariery zawodowej. W Liceum Plastycznym następnym nauczycielem dyplomowanym został Jacek Wójcik, kierownik internatu i nauczyciel fizyki. W Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego natomiast pierwszym dyplomowanym nauczycielem została Krystyna Radzik, nauczycielka rachunkowości. Składamy gratulacje nowym dyplomantom.


Szkoły jednak uratowane
   Jeszcze w lutym krążyły w Nałęczowie pogłoski o niepewnej przyszłości szkół. Chodziło o możliwość łączenia placówek, w których nie są wykorzystane pełne możliwości ze względu na małą liczbę uczniów. Rzeczywiście w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego nabór zeszłoroczny był mniejszy niż planowano. Natomiast w Zespole Szkół nr 2 nie było problemów z naborem, zmieniono jednak nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego na Zespół Szkół nr 2, gdyż nie było zainteresowania wśród kandydatów nauką w liceum profilowanym. W trzech pierwszych klasach uczy się tu 105 uczniów. W marcu liceum otrzyma kolejną pracownię komputerową. Placówka jest w miarę dobrze finansowana, a wynika to między innymi z faktu dysponowania internatem, z którego w czasie wakacji korzystają wycieczki, co poważnie poprawia budżet szkoły. Warto podkreślić, że jest to jedna z nielicznych w powiecie szkół, która "zmieściła się" w wyznaczonym budżecie.

   Pomimo pogłosek nie zaszły żadne zmiany co do losu szkoły. Według zapewnień starosty puławskiego Mariana Żaby żadne ze szkół powiatowych w tym roku nie zostaną zlikwidowane. Poza tym z końcem lutego minął ostateczny termin powiadomienia kuratorium oświaty w Lublinie o tego typu projektach.

Ruszają konsultacje w "Plastyku"
   15 III rozpoczynają się konsultacje dla kandydatów do Państwowego Liceum Plastycznego, gdyż taką nazwę będzie nosić szkoła w nowym, 4-letnim cyklu nauczania. W każdą sobotę do dyspozycji kandydatów będą nauczyciele malarstwa i rzeźby udzielający fachowych konsultacji. Przypominamy, iż aby dostać się do liceum plastycznego trzeba nie tylko zdać egzamin gimnazjalny z przyzwoitym wynikiem, ale też zdać egzaminy z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiedzy o sztuce.
(0 głosów)