Napisane przez  red
21
Mar
2003

Młodzi plastycy z NOK-u

Młodzi plastycy z Nałęczowskiego Ośrodka Kultury aktywnie uczestniczą w wystawach i konkursach. W styczniu br. na wystawie Moje Boże Narodzenie organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach swoje prace prezentowali: Fryderyk Almert, Dominika Borkowska, Magda Boruch, Eryka Denko, Andrzej Dębowski, Dominika Godziszewska, Anna Jankiewicz i Weronika Żeleźnik.
Na konkursie wojewódzkim o podobnej tematyce organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie, odbywającym się pod patronatem kuratora oświaty Waldemara Godlewskiego i arcybiskupa Józefa Życińskiego, nagrodę w swojej kategorii wiekowej uzyskał Daniel Wójcik, lat 11. Na konkurs ten napłynęło ponad 1600 prac. W ogólnopolskim konkursie Krajobraz Polski rozstrzygniętym na razie na szczeblu powiatowym wyróżnienia otrzymali Patrycja Król (5 lat) i Eryka Denko (4,5).
   21 marca w Domu Kultury w Nałęczowie zostanie otwarta gościna, międzynarodowa wystawa IX Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży, Żary 2002. W skład tej ekspozycji wchodzą również grafiki nałęczowskich dzieci: Dominiki Borkowskiej, Anny Jankiewicz, Igi Kursy, Agnieszki Strzyżyńskiej i Daniela Wójcika. Jednocześnie z tą wystawą w drugiej sali otwarta będzie wystawa grafiki, rysunku i ekslibrisu dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Na tej ekspozycji zostanie zaprezentowanych 31 młodych autorów.
(0 głosów)